Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen komt met eindrapport

15-02-2021

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De Taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de organisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt


Nieuws

Onlangs is het rapport ‘Ruimte voor Ondernemerschap en Innovatie’ ingediend bij de Minister en via een kamerbrief aangeboden aan de kamer. De Taskforce ‘Versnelling Innovatieproces Stalsystemen heeft dit rapport in opdracht van Minister Schouten opgesteld.

Je kan het rapport hier vinden (er is ook een uitgebreide samenvatting van):  

Het rapport geeft advies over de versnelling van innovatie van stalsystemen en andere veehouderijoplossingen en de inrichting van een nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het is veelbelovend en is breed gedragen. Bijna alle denkbare belangen en perspectieven zijn in ogenschouw genomen en betrokken geweest; van overheden en onderzoekers tot fabrikanten en maatschappelijke organisaties.  

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen onderschrijft dit rapport. Er ligt een grondige analyse en er liggen concrete voorstellen. Het heeft duidelijk een lange termijn ambitie, maar heeft ook aandacht voor de korte termijn. Zo gaat het voor de lange termijn (na 2025) over de implementatie van doelgericht i.p.v. op middelengericht beleid. D.w.z.: geen middelenvoorschrift meer zoals via de Rav  lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) maar een systeem dat gericht is op het realiseren van doelstellingen op bedrijfsniveau. Voor de korte termijn moet gewerkt worden aan het mogelijk maken van deze ambitie, maar tegelijkertijd mag de energie, die duidelijk aanwezig is rond innovatie en de verduurzaming van de veehouderij, niet verzanden.  

Er ligt wat ons betreft een denkrichting waar alle betrokkenen mee aan de slag kunnen en waarlangs brede samenwerking kan worden opgebouwd. Het duurt echter misschien nog even voor de eerste adviezen worden geïmplementeerd of voordat het voorgestelde ‘tripartite regieorgaan’ aan de slag gaat. Ondertussen gaan we door en blijft samenwerking van groot belang, zoals het rapport aangeeft (pagina 27):  

“Samenwerking  tussen  (innovatieve)  veehouders en fabrikanten om te komen tot  gezamenlijke subsidieaanvragen en/of de koppeling van innovatieve staltechnieken, is niet vanzelfsprekend.” 

“… kennisdeling van onder andere veehouders over innovatieve stallen en deeltechnieken zijn van  belang.  Regionale  initiatieven kunnen hierbij een belangrijke rol  vervullen.” 

Vanuit de Taskforce Toekomstbestendige Stallen zoeken we de samenwerking met andere initiatieven op en zetten we met dit adviesrapport ons werk extra kracht bij: niet wachten, maar bestaande energie gebruiken, kanaliseren en ondersteunen voor een duurzamere veehouderij.  

 

Zie nieuwsbericht van Ministerie van LNV. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/minister-schouten-wil-pilots-om-daadwerkelijke-emissie-uitstoot-stallen-te-meten

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen