Landbouw Innovatie Noord-Brabant

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

In december 2023 is het LIB convenant 2024-2027 ondertekend door de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. De samenwerking tussen de provincie en ZLTO startte ruim 28 jaar geleden onder de naam Landbouw Innovatie Brabant, tegenwoordig kortweg LIB. In al die jaren ondersteunde LIB ruim achthonderd projecten. LIB helpt mensen met goede ideeën en plannen door mee te denken, te verbinden met andere partijen, de inzet van het uitgebreide netwerk van LIB en een financiële bijdrage indien nodig.

Programma 2024-2027

In de nieuwe LIB-periode 2024-2027 wordt gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderd. Door innovaties te steunen die kunnen bijdragen aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen. Om zo ondernemers in de groene ruimte uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant.

Dat gebeurt via drie innovatiesporen (thema’s):
1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie)
2. Waardecreatie (Economie)
3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Updates

    Cookie-instellingen