Innoveren om te kúnnen halveren

02-03-2021

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie Noord-Brabant vormen samen de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De Taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK, HAS en de provincie brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de organisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt


Nieuws

Lees hier de blog van ZLTO bestuurder Hendrik Hoeksema 'We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren'.

Met enige aarzeling zijn wij als ZLTO jaren geleden in de Taskforce Toekomstbestendige Stallen gestapt. Niet omdat we niet in innovatie geloven. Integendeel. Landbouw en innovatie zijn voor elkaar geboren. Wie een beetje rondkijkt weet dat. Deze Taskforce is meer een aarzelende ontboezeming over een grensoverschrijdende samenwerking. Vertrouwen ook. Samenwerken met een provinciale overheid waarmee je regelmatig vecht over regelgeving. Moet dat nu?

Gelukkig hebben we JA gezegd. Er sluiten zich steeds meer partners aan. Laatst nog de jonge boeren in Brabant. Want er gebeuren mooie dingen. Kijkt u daarvoor maar eens op de website: https://www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Goed ook dat we er mee doorgaan. Na een grondige evaluatie zetten we met elkaar de komende jaren nog meer energie op het aanjagen en opschalen van nieuwe stalsystemen waarmee boeren een sprong over hun schaduw en in de tijd maken. Stalsystemen met maatschappelijke koppelkansen, die werken op het boerenerf én passen binnen het verdienvermogen van de boer.

Toch gelooft lang niet iedereen in de kracht van innovatie in ons kleine kikkerland. In het verkiezingsgeweld richting stembusgang steken oude stokpaardjes weer de kop op. Innoveren en halveren schijnen daarbij iets met elkaar te maken te hebben. LTO heeft er iets mee, maar D66 en de Partij voor de Dieren vinden er het hunne van. Blijkbaar heeft ieder zijn eigen waarheid. Innoveren is beter dan halveren of andersom.

In ieder geval staat innovatie weer hoog op de politieke agenda. Gelukkig maar. Want innovatie en halveren hebben wel degelijk met elkaar te maken. We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren. Laten we daarvoor gaan. Halveren van CO2-emissies, fijnstof en geur wel te verstaan. Innoveren om deze te kúnnen halveren. Dat is een mooie ambitie om samen voor te gaan!

Hendrik Hoeksema
Bestuurder ZLTO

Afbeeldingen

Cookie-instellingen