Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

22-04-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Er is grote behoefte aan inspirerende voorbeelden en uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers. Daarom stelt provincie Noord-Brabant maximaal €150.000 beschikbaar voor zes melkveehouders die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Op inspiratiebedrijven wordt deze praktijkkennis over natuurinclusieve maatregelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap gedeeld. De provincie Noord-Brabant wil deze intercollegiale kennisuitwisseling stimuleren en stelt per inspiratiebedrijf maximaal €25.000 beschikbaar met een looptijd van drie jaar. Het inspireren kan door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken te organiseren, kennisoverdracht en demonstratieprojecten. 

Indienen subsidieaanvraag 

Zes bedrijven kunnen een subsidie ontvangen via de regeling Inspiratiebedrijven natuur-inclusieve landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de geografische ligging van het bedrijf. Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €100.000 voor melkveehouders die omgeschakeld zijn naar natuurinclusieve landbouw en €50.000 voor melkveehouders die in het proces zitten van omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.  

Een subsidieaanvraag indienen kan tot en met 1 september 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Onderdeel van deze aanvraag is een werkplan waarin staat opgenomen welke activiteiten de ondernemer gaat organiseren om andere ondernemers te inspireren. 

Interesse en meer informatie:  

Transitie veehouderijen 

De landbouw- en voedselketen zit in de haarvaten van Brabant en is belangrijk voor ons allemaal.  Een succesvolle landbouw- en voedselsector vraagt om een gezonde balans tussen economie, natuur en samenleving. De provincie Noord-Brabant werkt aan verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem, onder andere met het programma transitie veehouderijen dat is gericht op een verdere ontwikkeling van de veehouderij naar een duurzame en rendabele sector. Onderdeel daarvan is het stimuleren van meer natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.