Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven

26-04-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Een lespakket voor het MBO over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene MBO-scholen ontwikkeld.

Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.
 
Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Wat kun je er aan doen en hoe kan het bijdragen aan het verdienmodel van de melkveehouder, zijn belangrijke vragen. Niet alleen voor boeren, maar ook voor studenten die mbo-onderwijs voor de opleiding melkveehouderij volgen. Het nieuwe lespakket geeft antwoord op deze vragen. Het lespakket is geschikt voor het combineren van e-learning, klassikaal leren en praktijkleren.

Natuurinclusieve maatregelen

In de afgelopen jaren zijn door onderzoek en bedrijfsleven hulpmiddelen hiervoor ontwikkeld zoals de KringloopWijzer en de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Daarnaast komen ook programma’s waarbinnen gericht gewerkt wordt aan natuurinclusieve maatregelen op melkveebedrijven uitgebreid aan bod. Onder andere zuivelfabrieken en agrarische collectieven van natuur beherende boeren bieden zulke programma’s aan. In het lespakket wordt ook vooruit geblikt naar toekomstige EU-programma’s die boeren kunnen ondersteunen die werken aan biodiversiteit. 

Test van het lespakket

Van eind april tot begin juni 2021 kunnen melkveehouderij-docenten op AOC’s een test van het nieuwe lespakket uitproberen. Ze kunnen dan ook beoordelen of ze het willen inzetten in het volgende schooljaar. Ook melkveehouders en bedrijfsadviseurs nodigen we uit om een kijkje te nemen. De ontwikkelaars gebruiken de testervaringen om in de zomermaanden nog kleine aanpassingen te doen. Begin september 2021 komt dan de definitieve versie beschikbaar die in het nieuwe schooljaar gebruikt kan worden.

Meer weten?

Neem dan contact op met:
Jelle Zijlstra, Wageningen Livestock Research, jelle.zijlstra@wur.nl
Janneke Beckers, Citaverde College, j.beckers@citaverde.nl

In de docentenhandleiding vind je meer informatie over de navigatie van het lespakket en gaan we ook dieper in op manieren om de lessen middels blended learning toe te passen. We raden je aan deze handleiding door te nemen voordat je het lespakket gaat bekijken. 


Lespakket + docenthandleiding + reader

Bron artikel: www.groenkennisnet.nl
Bron foto: startscherm lespakket biodiversiteit & kringlooplandbouw op melkveebedrijven

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.