Extra geld voor natuurinclusieve landbouw

22-07-2021

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

De provincie ondersteunt veehouders die hun gangbare bedrijfsvoering willen door ontwikkelen naar natuurinclusieve landbouw en heeft nog eens € 300.000 ter beschikking gesteld voor omschakelende veehouders.

Hulp bij omschakeling

Omdat natuurinclusieve bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale opgaven voor bodem en water, biodiversiteit en landschap, biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de agrariër een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie (€10.000) aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan. Bekijk het stappenplan voor doorontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij.

100 veehouders

De provincie investeert € 1.000.000, waarmee 100 subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd. In 2018 is er € 700.000 beschikbaar gesteld, in juli 2021 is dit verhoogd met € 300.000. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling is dat de veehouder minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik heeft die voor meer dan 50% van de oppervlakte gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant. Van deze subsidieregeling en de inzet van ondernemerscoaches wordt volop gebruik gemaakt. 

Grondregeling

Als via het businessplan wordt aangetoond dat er voor een rendabele omschakeling meer grond nodig is om extensivering te bewerkstelligen, kan een beroep worden gedaan op de grondregeling voor natuurinclusieve landbouw. Hierbij verkoopt de veehouder eigen grond aan de provincie om die vervolgens terug in erfpacht te nemen. De provincie heeft hiervoor een budget van € 30 miljoen beschikbaar. Omdat op deze gepachte grond sprake is van beperkende gebruiksvoorwaarden, geldt een aangepaste pachtprijs. De agrariër koopt met de opbrengst van de verkochte grond zelf de aanvullende benodigde hectaren. De erfpacht duurt minimaal 26 jaar en geeft de gelegenheid om de investeringen terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden terug te kopen, indien wenselijk. De erfpacht zal marktconform zijn. Deze grondregeling geldt alleen voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, water en landschap.

Contact en meer informatie

De provincie blijft zich inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw en nodigt ondernemers in deze randzones van harte uit om contact op te nemen bij belangstelling voor natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dit kan met Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl of Martien Mols, MMols@Brabant.nl. In overleg wordt bezien hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan. 
Laat u ook inspireren door ondernemers die al natuurinclusief boeren of in omschakeling zijn, bekijk de video’s en activiteiten van inspiratiebedrijven of ga naar www.landbouwenvoedselbrabant.nl/natuurinclusief voor meer informatie. 
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.