Boer Rasenberg gaat samenwerking aan met Staatsbosbeheer

02-09-2021
0 reacties

Er is grote behoefte aan inspirerende voorbeelden en uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers. Op inspiratiebedrijven wordt deze praktijkkennis over natuurinclusieve maatregelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap gedeeld met collega-ondernemers. Laat je inspireren door ondernemers die al natuurinclusief boeren of in omschakeling zijn, zoals:

Kijk ook in de agenda natuurinclusieve landbouw voor bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Melkveehouder Rasenberg uit Zonzeel gaat een verregaande samenwerking aan met Staatsbosbeheer. Met als doel méér biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering.

Rasenberg gaat van pachter naar partner; de pacht van zijn 73 hectare grasland wordt omgezet van een jaarlijkse overeenkomst naar een langdurige pacht van 12 jaar. Dit biedt natuurboerderij Zonzeel meer zekerheid voor de toekomst. En helpt om over te schakelen naar een manier van boeren die beter is voor de natuur. En daar is zowel Staatsbosbeheer als de provincie Noord-Brabant blij mee!

Hulp bij businessplan

In de vandaag getekende nauwere samenwerking komt meer verantwoordelijkheid bij de boer te liggen voor het realiseren van natuurdoelen op het gebied van weidevogelbeheer. Eerder deed Rasenberg mee aan een regeling van de provincie om hulp te krijgen bij een businessplan voor natuurinclusief boeren. Tevens ondersteunde de provincie bij de totstandkoming van de samenwerking met Staatsbosbeheer en andere partijen in het gebied. 

Weidevogels

Het familiebedrijf is een traditionele melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 150 fokschapen. Het ligt midden in een weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg doet actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen grond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen – Moerdijk. Bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven met een zonnepomp voor het creëren van plasdrassituaties (drassig grasland) op eigen land.

Van pacht naar partnerschap

Eerder dit jaar kwam Rasenberg met waterschap Brabantse Delta al tot een grondruil. Hierdoor is de huiskavel van Rasenberg vergroot en loopt een deel van de 7 kilometer lange ecologische (natuurlijke) verbindingszone Zonzeel – Terheijden over zijn grond. Jan Rasenberg: ‘’Mijn doel is de natuur te laten samenwerken met mijn bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat mijn gangbare veehouderijbedrijf prima voedsel kan produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving én met een positief effect op de biodiversiteit. Denk daarbij aan verlaat maaien, een strook braakliggend bouwland, randenbeheer en een plas dras greppel.

Experimenten

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van 40 experimenten. Die gaat Staatsbosbeheer aan samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR (Wageningen University & Research) monitort de projecten. Kern van de 40 experimenten met de boeren is grond, want Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom. De organisatie is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. 

Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 15 boeren verspreid over het land, waarvan Rasenberg de derde is in Noord-Brabant. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar verder zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren. World Wide Fund for Nature (WWF) maakte in het kader van ‘samen voor biodiversiteit’ een mooi filmpje over het natuurinclusief boeren van Rasenberg.

Meer informatie

Meer lezen over natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer in Brabant? Klik hier.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert veehouders om de stap te maken van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw. Meer informatie over ondersteuning van de province? Lees hier.

Bekijk het factsheet over natuurboerderij Zonzeel.

Lees het interview met Jan Rasenberg in BN De Stem

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.