Bodem Up Symposium

Begin

30-01-2020 om 10:00

Einde

30-01-2020 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 30 januari 2020 organiseert ZLTO een Brabantse Bodemtop. Dit event is voor alle deelnemers van BodemUP en betrokken partijen in de keten. BodemUp organiseert een dialoog over innovatie en uitdagingen. Tijdens een interactieve dag staat het samenwerken van agrariër en haar ketenpartners centraal.

20191029 BodemUpS keuze-01

Tijdens een interactieve dag staat het samenwerken van de agrariër en zijn ketenpartners centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen rondom het verbeteren van de bodem, willen we komen tot nieuwe initiatieven die het voor agrariers eenvoudiger maken om aan bodemverbetering te werken.

Tijdens dit event is ook de prijsuitreiking van de Maatregelenwedstrijd.

Programma

10.00 uur Ontvangst

10:15 uur Opening door BodemUP-team met resultaten van 1,5 jaar BodemUP

10.45 uur Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut over "De uitdagingen van bodem in praktijk en wetenschap."

11.15 uur Dialoog ronde 1

12.00 uur Lunch en Initiatievenmarkt van bodemprojecten

13.00 uur Dialoog ronde 2 en 3

14.30 uur Terugkoppeling Resultaten dialogen

15.00 uur Uitreiking Maatregelenprijs

15.45–16.00 uur Afsluiting

Aansluitend aan deze dag vindt de LTO Akkerbouw bijeenkomst plaats.

Maatregelenwedstrijd voor BodemUP deelnemers

De bodem is de basis onder elk boerenbedrijf. Rondom alle discussies en toekomstvisies over kringlooplandbouw krijgt de bodem steeds meer aandacht. In de praktijk zien wij binnen het project BodemUP dat er volop wordt geëxperimenteerd met maatregelen om de bodem te verbeteren en dat er volop ideeën zijn hoe we de bodem nog verder kunnen verbeteren.

Nu krijg je de kans jouw allerbeste idee om de bodem te verbeteren in te sturen. En je maakt ook nog eens kans op een prijs van 12.000 euro om jouw idee in de praktijk te brengen.

Officiële website en meer informatie: www.zlto.nl/bodemup

Cookie-instellingen