Sessies plattelands-ontwikkeling en voedselproductie

Begin

22-10-2020 om 00:00

Einde

23-10-2020 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Daarnaast moeten consumenten voor redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk inkomen hebben.

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de terreinen waarop subsidies van het GLB zich richten is plattelandsontwikkeling, voedsel en dierenwelzijn. We nodigen je uit om met ons mee te denken. Dat kan in één van de zes online sessies die we organiseren. 

De programmaorganisatie van Rijk en provincies werkt op dit moment aan het Nationaal Strategisch Plan. In dat plan staat hoe Nederland de Europese middelen voor het platteland gaat inzetten.

Hoe zorgen we voor een leefbaar platteland en een toekomstbestendige voedselproductie?

Er wordt steeds meer gevraagd van het platteland. Bijdrage aan voedselproductie, biodiversiteit, klimaatopgaven, maar ook een goede omgeving voor werk, wonen en recreatie. De landbouw speelt hierin de sleutelrol. Hoe houden we het platteland leefbaar, in de breedste zin van het woord?

Meedenken over maatregelen

In onze online sessies gaan we allereerst in op de uitdagingen die we zien voor het platteland. We hebben een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Deze vormt de basis voor de discussie. In het tweede deel willen we graag dat je met ons meedenkt bij het opstellen van een maatregelenpakket. Welk type acties kunnen we het best inzetten om aan de uitdagingen het hoofd te bieden?

Voor wie zijn deze consultaties interessant?

-    Deskundigen van de betrokken overheden (rijk, provincies en waterschappen)
-    Agrariërs die zich betrokken voelen bij de brede ontwikkelingen op het platteland
-    Onderwijs- en kennisinstellingen
-    NGO’s
-    Intermediairs

Hoe geef ik me op?

Een sessie duurt 1,5 uur. Aan een sessie kunnen 15 personen deelnemen. Er worden er zes georganiseerd:

Drie identieke bijeenkomsten over het thema plattelandsontwikkeling, incl. leader:
dinsdag 6 oktober om 14.00 uur
maandag 19 oktober om 10.00 uur
donderdag 22 oktober om 14.00 uur

Drie identieke bijeenkomsten over de thema’s voedsel en dierenwelzijn: 
woensdag 14 oktober om 14.00 uur
donderdag 15 oktober om 10.00 uur
donderdag 22 oktober om 10.00 uur.

Wil je meedoen? Opgeven kan hier of kijk op de website Toekomst GLB.
 

Cookie-instellingen