Conferentie ‘I’m in! over POP3 en het nieuwe GLB

Begin

02-12-2020 om 09:00

Einde

03-12-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

I’m in! Landelijke online conferentie van Netwerk platteland over POP3 en het nieuwe GLB.

Tijdens deze tweedaagse conferentie wordt er inspiratie geput uit de mooie resultaten van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Totdat het nieuwe GLB in werking treedt, wordt het POP3 met twee jaar verlengd. Hoe gebruiken we deze tijd van POP3+ (transitieperiode) om te experimenteren én urgente uitdagingen het hoofd te bieden?

Agrarisch ondernemers delen hun persoonlijke verhalen over de actualiteit en hun ambities voor de toekomst en gaan hierover in gesprek met Carola Schouten, minister van LNV. Tijdens de talkshow schuiven ook gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Henk Staghouwer aan.

Deelnemers aan deze talkshow zijn onder andere:

  • Agrarisch ondernemers
  • Minister Carola Schouten van LNV
  • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland en voorzitter van het landsdelig bestuurlijk overleg POP3 en POP3+
  • Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en IPO portefeuillehouder GLB.

Wat brengt de conferentie jou?

- Inspiratie om succesvol vervolg te geven aan POP3+ door terug te kijken naar de behaalde resultaten van POP3 en vooruit te kijken naar wat POP3+ te bieden heeft.
- De mogelijkheid om inhoudelijk bij te dragen aan het GLB-NSP op basis van jouw kennis en ervaring in diverse workshops en webinars, die te vinden zijn op de aanmeldsite.

Aanmelden voor de workshops, de webinars en de talkshow – met een gesprek tussen agrarisch ondernemers en minister Schouten – verloopt via de website www.conferentie-imin.nl. Je vindt daar ook info over de workshops en webinars.

Cookie-instellingen