Kick-off bijeenkomst ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’

Begin

13-04-2021 om 13:00

Einde

13-04-2021 om 14:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 13 april vindt de online kick-off plaats van het onderzoeksprogramma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. In samenwerking met landbouw- en voedselpartijen gaat dit programma onderzoeken wat duurzame voedselsystemen zijn en hoe we de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in Nederland kunnen versnellen. De kick-off zal u vooral inzicht geven hoe experts uit de wetenschap en praktijk zich de komende drie jaar zullen inzetten voor deze transitie. 

Ruim dertig wetenschappers werken samen met bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken in het projectconsortium. We kijken ernaar uit om u mee te nemen in onze ambities om te komen tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem, een nieuw ontwerp voor een duurzaam toekomstig voedselsysteem en sturingsmechanismen om de transitie naar zo’n voedselsysteem te realiseren.

Zowel de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geven in een videoboodschap aan wat de rol en toegevoegde waarde is van dit thematische onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Professor Olivier De Schutter, onder andere co-chair International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, zal een keynote houden ‘Towards sustainable food: three conditions for a successful transition’. Daarnaast zal de opzet en aanpak van dit NWA-programma kort worden toegelicht door Anita Hardon, bestuurslid van NWO, en Rob Hamer, voorzitter van de begeleidingscommissie.

Graag tot ziens bij de kick-off,

Mirjam van het Groenewoud
Coördinator NWA-programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Frederike Praasterink
Penvoerder NWA-project ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’
Lector Future Food Systems HAS Hogeschool

Naar de NWO aanmeldpagina

Cookie-instellingen