De meerwaarde van Brabants Bodem

Begin

04-06-2021 om 15:00

Einde

04-06-2021 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Een online bijeenkomst voor gemeenten over de meerwaarde van Brabants Bodem (een project in Van Gogh Nationaal Park).

Informeren en verbinden
Via het webinar informeren we gemeentebestuurders – en ambtenaren over de achtergrond ambities en activiteiten van Brabants Bodem. We gaan graag in op de vraag wat Brabants Bodem voor hen kan betekenen en wat de concrete aanknopingspunten voor gemeenten zijn van de deelprojecten.

Direct aanmelden
 

Programma
Tijdens het webinar vertellen diverse betrokkenen over Brabants Bodem en de lopende deelprojecten. Projectleiders geven tekst en uitleg bij de deelprojecten. Met de wethouders Rik Grashoff (gemeente Tilburg) en Esther Langens (gemeente Oirschot) bespreken we het belang van Brabants Bodem voor de gemeenten.
 
Over Brabants Bodem
In Brabants Bodem werken veel partijen aan een nieuw perspectief voor agrarische bedrijven. Dat perspectief ontstaat door verduurzaming te koppelen aan een beter verdienmodel. Brabants Bodem is daarmee de belangrijkste invulling van de ontwikkellijn ‘landbouw en voedselproductie binnen Van Gogh NP.

Brabants Bodem bestaat uit diverse deelprojecten die ook voor uw gemeente interessant kunnen zijn. In het webinar komen de deelprojecten Biodiversiteitsmonitor, Agroforestry, Verduurzaming intensieve teelten, Zon op boerendaken, Ecosysteemdiensten en Duurzame gronduitgifte aan de orde.

Kijk op www.brabantsbodem.nl voor alle lopende deelprojecten.

Cookie-instellingen