Informatiebijeenkomst vervroegd verbod pelsdierhouderij voor gemeenten en provincies

Begin

24-06-2021 om 13:00

Einde

24-06-2021 om 14:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De bijeenkomsten zijn voor medewerkers van provincies en gemeenten die te maken krijgen met de sloop en herbestemming van voormalig pelsdierhouderijen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Provincie Limburg nodigen u van harte uit om deel te nemen aan twee online informatiebijeenkomsten over het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij.

Deze vinden plaats op donderdag 24 juni en maandag 28 juni. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers van provincies en gemeenten die te maken krijgen met de sloop en herbestemming van voormalig pelsdierhouderijen.

Verbod pelsdierhouderij 3 jaar eerder ingegaan

Op 8 januari 2021 is het verbod op de pelsdierhouderij ingegaan. Dit is 3 jaar eerder dan gepland. Het kabinet heeft het verbod vervroegd, omdat het coronavirus in 2020 een groot aantal nertsenhouderijen heeft getroffen. Het kabinet wilde voorkomen dat het virus op de bedrijven zou blijven circuleren en dat deze bedrijven een risico zouden vormen voor de volksgezondheid.

Gevolgen voor pelsdierhouders

Voor de betrokken ondernemers is dit een ingrijpend besluit. Zij moeten 3 jaar eerder dan gepland stoppen en op zoek naar een nieuwe bestemming voor hun onderneming en bedrijfslocatie. Pelsdierhouders hebben daarom recht op nadeelcompensatie. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor de sloop en ombouw van hun bedrijfslocaties. Daarnaast kunnen zij bepaalde kosten voor advies en omscholing vergoed krijgen. Met deze ondersteuning kunnen zij werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Wat betekent dit voor provincies en gemeenten?

Uw medewerking is van belang voor een soepele doorstart van de betrokken ondernemers en hun bedrijfslocaties. Bijvoorbeeld als het gaat om de afhandeling van de sloop- en ombouwsubsidie. Pelsdierhouders zijn voor deze subsidie gebonden aan strakke deadlines. Daarom kunt u als provincie of gemeente op korte termijn vragen krijgen over de sloop en herbestemming van bedrijfslocaties en verzoeken voor het intrekken, verlenen of wijzigen van vergunningen.

Online informatiebijeenkomsten

Via twee online informatiebijeenkomsten stellen wij u op de hoogte van het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij en het flankerend beleid. Deze informatie helpt u om pelsdierhouders beter te ondersteunen bij het maken van nieuwe toekomstplannen.

Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u:
• Hoe het vervroegd verbod tot stand is gekomen;
• Welke ondersteuning de Rijksoverheid biedt aan pelsdierhouders;
• Wat dit betekent voor u als gemeente of provincie.

Aan het woord komen:
• Frits Vink, beleidsadviseur pelsdierenketen LNV;
• Tony Huizinga, adviseur regelingen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
• Wim Verhagen, directeur Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierenhouders (NFE).

Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten vragen stellen aan Kirsten Demacker (Provincie Limburg), Nicole van Eeden (VNG) en Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant).

U kunt zich inschrijven voor één van de volgende data:
• Donderdag 24 juni tussen 13:00 en 14.30 uur
• Maandag 28 juni tussen 13:30 en 15.00 uur

Bekijk de uitnodiging en meld u aan.

Cookie-instellingen