GRAS & MAIS Manifestatie Vredepeel

Begin

02-09-2021 om 00:00

Einde

03-09-2021 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Vredepeel

'Grondig boeren met mais' organiseert ook dit jaar weer de Gras- en Maismanifestatie, binnen de dan geldende COVID-19 maatregelen. De datum hiervoor is donderdag 2 september, noteer deze alvast in uw agenda.
  
Als de situatie het toelaat wordt het een live dag, waarbij we kleine groepen bezoekers ontvangen in verschillende tijdsloten. Via de nieuwsbrief 'Grondig boeren met mais' wordt u op de hoogte gehouden en kunt u zich binnenkort AANMELDEN.

Onderwerpen die aan bod komen: 
- Onder het vergrootglas: aaltjes & gras. 
  door WUR en Barenbrug 
- Is N-voorziening mais op andere wijze mogelijk? Ervaringen met  Blue N. 
  door WUR en Willems Balgoy 
- Wat zijn de voordelen van mengteelten in mais o.a. stokslaboon en mais. 
  door WUR en Agrifirm
- Kringlooplandbouw. Wat kunnen we hiermee in de maisteelt?  
  door WUR
- Eiwit van eigen land & meerwaarde van kruidenrijk grasland.
  door Agrifirm 
- Update Maisrassen  
   door Syngenta, Farmsaat, Corteva-Pioneer, Saaten Union, KWS en Limagrain

Grondig boeren met Maïs Brabant is een initiatief van WUR Open Teelten.
Het project is gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Noord Brabant en de Waterschappen: Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.

Cookie-instellingen