Green Deal Eiwitgewassen

Begin

15-10-2021 om 10:00

Einde

15-10-2021 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkte de afgelopen tijd aan de voorbereiding van de Green Deal Eiwitgewassen. Met als doel het vergroten van de teelt, verwerking en consumptie van regionaal geteelde eiwitten. De gehele keten, van telers, verwerkers tot burgers wordt uitgenodigd om ee

De deal is onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie (NES), de beoogde ondertekening is tijdens de Floriade volgend jaar in Almere.

Met elkaar is een inventarisatie gemaakt van activiteiten en afspraken om te komen tot rendabele teelt, lekkere producten en adequate afzet. Na een feedbackronde zijn mogelijke activiteiten en afspraken geclusterd in 6 inhoudelijke hoofdonderwerpen. Op 15 oktober zetten we een volgende stap: concretiseren van afspraken en inventariseren van uw bijdrage aan de Green Deal.

“Wat mij aanspreekt aan deze green deal is dat er samenwerking plaatsvindt over de gehele keten, van telers, verwerkers tot burgers. Zij zetten zich samen in om de teelt van regionale eiwitten, zoals lupine en veldbonen, te stimuleren. Zo draagt iedereen bij aan een duurzamere en gezondere wereld. Een mooi initiatief!” (Carola Schouten, 2021).

Hieronder treft u het globale programma, verzoek tot aanmelding en nadere informatie. We hopen u online te ontmoeten op 15 oktober, uw bijdrage wordt gewaardeerd.

Namens alle Green Deal betrokkenen, Jeroen Willemsen – Foodvalley NL

Globaal programma:

 1. Welkom
 2. Hoofdlijnen Green Deal Eiwitgewassen
 • Framework
 • Initiatiefnemers
 • Aansluiting nieuwe partners
 1. 2 rondes in gesprek met initiatiefnemers hoofdonderwerpen
 2. Afsluiting: oogst van de dag & vervolgstappen

Vanwege een maximum aantal deelnemers per gespreksronde vragen wij uw aanmelding en top 3 van hoofdonderwerpen waarover u met de initiatiefnemers in gesprek wilt uiterlijk 25 september te sturen aan j.g.zwetsloot@minlnv.nl. Indeling in gespreksrondes is op basis van binnenkomst.

 

Hoofdonderwerp

Initiatiefnemer(s)

Uw keuze

 1. Totstandkoming Green Deal

Ngoc Berris (Projectleider)

 

 

 1. Veredeling

Peter Keijzer (Louis Bolk Instituut)

 

 

 1. Teelt (o.a. gewasrotatie, bouwplannen)

Johan Huitink (De Eiwitboeren van Nederland) en Rob van de Lindeloof (Agrifirm)

 

 1. Verwerking

Mirjam Hilgeman (Rabobank) en Henny van Gurp (ZLTO)

 

 

 1. Vraagstimulering

Jeroen Willemsen (Foodvalley NL) en Marieke Laméris (Lekker Lupine)

 

 

 1. Lokaal eiwitbeleid & projecten

Janny van der Heijden (provincie Noord Brabant) en Hillebrand Koning (provincie Flevoland)

 

 

 1. Aanpalend beleid (o.a. stikstof, GLB, kringlooplandbouw)

Stefan Breukel (Miniserie van LNV)

 

 

Voor nadere informatie: j.g.zwetsloot@minlnv.nl

Cookie-instellingen