Bedrijfsbezoek paludicultuur/ natte teelten

Begin

02-11-2021 om 13:30

Einde

02-11-2021 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Mechteld Swinkels, De Grote Overbrug 3, 5707 LH Helmond

Neem ook deel aan het bezoek aan het pilotperceel paludicultuur/natte teelt, waar lisdodde wordt geteeld en tijdens deze middag ook een gedeelte wordt geoogst met een aangepaste machine. Deze middag is vooral gericht op het delen van praktijkervaringen met de teelt, oogst en toepassingen van lisdodde en andere gewassen tussen boeren en andere betrokkenen. Het bezoek wordt georganiseerd in het kader van het Interregproject Carbon Connects, door waterschap Aa & Maas, hogeschool Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. In Carbon Connects wordt gewerkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot vanuit gedraineerde veenbodems door natte, duurzame vormen van landgebruik en introductie van innovatieve bedrijfsmodellen. Van harte welkom om bij een collega op het erf te kijken naar deze natte teelt in uitvoering en informatie hierover, ervaringen en gedachten uit te wisselen!

 

 

Waarom natte teelten?

Op veengronden is veel aandacht voor natte teelten ofwel paludicultuur, om daarmee de bodemdaling en hoge CO2-emissie te stoppen. Maar ook op andere gronden zijn natte teelten interessant om het waterbeheer te verbeteren. Natte teelten hebben geen last van natte voeten en enkele soorten kunnen ook prima tegen een periode van droogte.  Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor laaggelegen percelen, percelen waar wijst voorkomt, of als overgang naar een beekdal. Ook kan je op een perceel met natte teelt water bufferen, bijvoorbeeld bij piekneerslagen, waardoor wateroverlast elders wordt voorkomen en het water beschikbaar blijft om in de omgeving de grondwaterstand in droge perioden langer op peil te houden.

Voor de toepassing van de producten van paludicultuur, zoals lisdodde, wilg, azolla of riet worden er steeds meer afzetmarkten ontwikkeld, zoals turfvervanger in potgrond, substraat voor oesterzammenteelt of in de bouwsector om deze materialen in te zetten voor duurzame huizenbouw. Overigens kunnen deze gewassen ook gebruikt worden als veevoer of strooisel. Om ervaring op te doen en kennis te ontwikkelen, zijn deze en andere pilots opgezet, worden machines ontwikkeld of aangepast voor de oogst van deze gewassen op natte, zachte bodems. Ook worden allerlei producttesten uitgevoerd.

De eigenaar van het perceel, Mechteld Swinkels, is actief betrokken bij verduurzaming van de landbouw en het omgaan met water in de gemeente Laarbeek, op een manier waarop alle partijen er van profiteren. Mechteld is dan ook bijzonder geïnteresseerd in de kansen die paludicultuur/natte teelten bieden voor duurzaam land- en waterbeheer. Daarom stelt zij een perceel van 0,7 ha aan de Schevelingseloop beschikbaar voor een meerjarige pilot paludicultuur in samenwerking met het waterschap Aa en Maas en de Radboud Universiteit. In de zomer van 2020 is een ondergronds systeem aangebracht voor de watervoorziening, waarna grote lisdodde is aangeplant en dit jaar ook bijgezaaid.

Naast Mechteld zullen ook Gert-Jan van Duinen, Job van de Crommert, Aldert van Weeren en Robert Wellink deelnemen en hun kennis en ervaringen delen.

  • Gert-Jan is senior ecoloog en specialist paludicultuur bij Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit Nijmegen en projectleider voor het waterschap Aa en Maas voor het Interregproject Carbon Connects.
  • Job werkt o.a. samen met Verbruggen Paddenstoelen in Erp actief aan de kweek van biologische oesterzwammen en vervaardiging en innovaties van substraten voor de paddenstoelenteelt. Zij zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa uit natte teelten als onderdeel van hun substraten, maar ook innovaties in bijvoorbeeld isolatie- en bouwmaterialen.
  • Aldert is als lisdoddeboer én ‘carbon-farmer’ actief in Noordoost-Duitsland en actief betrokken bij innovaties in producten van wetlands (stichting Wetland Products). Hij werkt samen met Robert aan de aanpassing van machines voor de oogst van o.a. lisdodde, veenmossen en grassen vanuit natte percelen. Aldert zal ook een reeks producten van lisdodde tonen.

Verder nemen Loes Witteveen en collega’s van hogeschool Van Hall Larenstein deel aan de workshop. Door het seizoen documenteren zij verschillende fasen van paludicultuur voor een website over het beheer van veengebieden. Tijdens de workshop gaat het oogsten gefotografeerd en gefilmd worden.

 

Datum en locatie

2 november 2020 van 13:30 tot 16:00uur. Adres: De Grote Overbrug 3, 5707 LH Helmond

 

Voor wie?

Collega-boeren met interesse in natuurinclusieve landbouw en duurzame teeltmethoden. Ook docenten van agrarische opleidingen en andere professionals binnen de landbouw.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gvanduinen@aaenmaas.nl, graag onder vermelding van uw naam, aantal deelnemers en soort bedrijf. De deelname is gratis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Duinen via gvanduinen@aaenmaas.nl.

Cookie-instellingen