Tour de Brabant Landbouw & Voedsel: Verdienmodellen

Begin

24-11-2021 om 15:00

Einde

24-11-2021 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bijeenkomst voor beleidsmakers- en beïnvloeders over nieuwe verdienmodellen in de agrifoodsector. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in relatie tot het concept beleidskader Landbouw & Voedsel.

Tour de Brabant Landbouw & Voedsel

Online bijeenkomt 24 november

Nieuwe verdienmodellen in de agrifoodsector

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Samen met alle partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

Tijdens een ‘Tour de Brabant’ eerder dit jaar hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.

Het thema: Verdienmodellen

In een 1e bijeenkomst van een reeks van 3 willen we met u het thema 'verdienmodellen' onder de loep nemen: Hoe ziet een toekomstig verdienmodel van het landbouw- en voedselsysteem eruit? Wat moeten we hiervoor doen? Dit bespreken we aan de hand van drie thema’s:

1. Fair pricing van duurzame producten

2. Korte ketens

3. Vergoeding van ecosysteemdiensten

Het volledige programma kunt u hier vinden.

Doet u mee?

Reserveer dan alvast woensdag 24 november van 15.00-18.00 uur in uw agenda! Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen vindt deze bijeenkomt online plaats. 

U kunt zich hier aanmelden.

Cookie-instellingen