Brabant als proeftuin voor innovatie

Begin

16-02-2022 om 14:00

Einde

16-02-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Innovatie biedt nieuwe kansen voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel nemen we het thema innovatie onder de loep.

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel, willen we met u het thema innovatie in de sector onder de loep nemen.

Doet u mee? Reserveer dan alvast woensdag 16 februari tussen 14.00-17.00 uur in uw agenda

Deze bijeenkomst is voor beleidsmakers - en beinvloeders, voedselproducenten en iedereen die betrokken is bij innovatie van de sector.

Meer informatie over het programma en aanmelden voor (online) deelname.

Beleidskader Landbouw & Voedsel

Samen met alle partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

Tijdens een ‘Tour de Brabant’ eerder dit jaar hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het (concept) beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.

Cookie-instellingen