Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans

Begin

30-03-2022 om 14:30

Einde

30-03-2022 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. In een 3e bijeenkomst van Tour de Brabant beleidskader Landbouw & Voedsel kijken we naar de kansen van natuurinclusieve en biologische landbouw. Woensdag 30 maart van 14.30 - 17.30u. Meld u nu aan.

Bijeenkomst 'Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans'
woensdag 30 maart 14.30 - 17.30 uur (ontvangst vanaf 13.45)
Online of op locatie Beukenhof,
Capucijnenstraat 46 in Biezenmortel

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezond klimaat en mooie natuur is het belangrijk dat onze Brabantse landbouw- en voedselketen verduurzaamt. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Natuurinclusieve en biologische landbouw bieden hierbij kansen. In een 3e bijeenkomst van Tour de Brabant beleidskader Landbouw & Voedsel willen we met u de kansen van natuurinclusieve en biologische landbouw onder de loep nemen.

We hebben een hoge ambitie in Brabant: naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologisch in 2030. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat heeft de agrarische ondernemer nodig? Hoe krijgen we het verdienmodel op orde? Welke ondersteuning en stimulans kan de overheid daarbij bieden? Praat en denk mee over de uitvoering van het nieuwe beleidskader tijdens deze interactieve bijeenkomst met verschillende themagesprekken. U kunt de bijeenkomst online óf fysiek bijwonen (locatie Beukenhof in Biezenmortel).​

Doet u mee?         

Enkele sprekers en inspiratoren uit het programma zijn:

  • Paul Kortekaas, Triodos Bank - Het verdienmodel van natuurinclusief / biologisch vanuit het perspectief van de samenleving van morgen.
  • Dorieke Goodijk, KoningBoer - Wat heeft de ondernemer nodig om vertrouwen te krijgen in het verdienmodel zodat de stap naar natuurinclusief wordt gezet?
  • Maartje Verhulst, lid Coöperatie Landschapsboeren – Van subsidie naar structureel belonen van maatschappelijke diensten
  • Henk Kerkers, agrarisch ondernemer - Kosten en baten bezien vanuit een natuurinclusieve bedrijfsvoering
  • Bart Combee, agrarisch ondernemer - Van belemmering naar nieuwe ontwikkelkansen in (landbouw)gebieden dichtbij kwetsbare natuur
  • Michaël Wilde, Bionext - Balans tussen aanbod en afzet in de biologische landbouw

Bekijk hier het volledige programma en meld u direct aan.

AANMELDEN

Beleidskader Landbouw & Voedsel

Samen met partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.
Eerder hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het (concept) beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten tijdens drie themabijeenkomsten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.

Ik hoop u te zien op woensdag 30 maart tijdens de bijeenkomst Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans.

Hartelijke groet,

Elies Lemkes - Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart

Cookie-instellingen