Webinar POP3-openstelling Kennisoverdracht

Begin

17-03-2022 om 15:30

Einde

17-03-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Van 11 april 2022 tot en met 30 mei 2022 is de openstelling van subsidieaanvragen voor de POP3+ regeling voor kennisoverdracht in de agrofood. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de context, inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven

Van 11 april 2022 (09:00 uur) tot en met 30 mei 2022 (17:00 uur) kunnen subsidieaanvragen voor de POP3+ maatregel Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties ten behoeve van agrofood (Kennisoverdracht) worden ingediend. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze openstelling. Bekijk de samenvatting van de regeling in de vorm van een factsheet hier.

Kennisontwikkeling voor agrarische ondernemers

De openstelling richt zich op de brede ontwikkeling van nieuwe kennis van agrarische ondernemers. De aanleiding hiervoor is de overgang van een productie die enkel gericht is op kostenreductie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde, integrale duurzaamheid en kringlooplandbouw centraal staan. De kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers draagt bij aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen. Conform de Subsidieregeling bedraagt het subsidiepercentage 80% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is € 100.000 en de maximale subsidie bedraagt € 500.000.

De benodigde documenten voor uw projectaanvraag zijn gepubliceerd en vindt u terug op de website van POP3 Brabant.

Informatiebijeenkomst over de openstelling

Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke informatie over deze openstelling? Dan nodigen wij u van harte uit om de informatiebijeenkomst op donderdag 17 maart 2022 van 15:30 tot 17:00 uur bij te wonen. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de context, inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u nuttige tips en tricks. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Klik hier om de bijeenkomst aan uw agenda toe te voegen, klik hier om enkel de Ms teams link bij het starten van de bijeenkomst te openen.

Cookie-instellingen