Regionale Voorlichtingsbijeenkomst OPZuid 2021-2027

Begin

20-04-2022 om 09:00

Einde

20-04-2022 om 13:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

OPZuid is een Europees programma dat innovatieprojecten stimuleert die bijdragen aan maatschappelijke transities op het vlak van onder andere landbouw en voedsel. Woensdag 20 april vindt in het Provinciehuis een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het programma en de subsidiemogelijkheden.

Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ministerie EZK en de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Potentiële aanvragers zijn het mkb, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Onderwerpen die in de voorlichtingsbijeenkomst aan de orde komen zijn:

  • De opzet van het OPZuid EFRO-programma
  • De transities en de daaruit voortvloeiende regionale opgaven
  • De thema’s van de eerste openstelling
  • Provinciale cofinanciering
  • Projectontwikkeling
  • Projectaanvraag
  • Het beoordelingsproces

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en andere geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en adviesbureaus.
 

Het programma

Plenair wordt het programma gepresenteerd en een toelichting gegeven op de beschikbaarheid van provinciale cofinanciering. In deelsessies, waaronder een deelsessie gericht op de landbouw en voedingstransitie, wordt verder ingegaan op de thematische focus van de eerste openstelling, die gebaseerd is op de transities uit de Regionale Innovatiestrategie (RIS3 2021-2027). Bij de voorlichtingssessie zijn vertegenwoordigers van de provincie aanwezig om de thematische focus nader te duiden. Binnen het thema landbouw- en voedseltransitie ligt de focus op de duurzame verwaarding van reststromende eiwittransitie en smart farming en precisielandbouw.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de bijeenkomst (en voor de deelsessies) kan via de link op de website van OPZuid

Speciaal voor potentiële aanvragers is een OPZuid werkdocument opgesteld. Het werkdocument geeft een goed beeld van wat er verwacht wordt van projectaanvragen bij de eerstvolgende openstelling. Het biedt potentiele aanvragers de mogelijkheid om nu al de nodige voorbereidingen treffen.

Cookie-instellingen