Inspiratiebijeenkomst Agroforestry bij Landgoed de Koekoek en Kwaalburgse Hoeve

Begin

25-08-2022 om 10:30

Einde

25-08-2022 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Koekoek in Drimmelen en aansluitend bij De Kwaalburgse Hoeve in Alphen

Ben je met agroforestry bezig of overweeg je om (een deel van) je bedrijf om te zetten naar een agroforestry-systeem? Wil je eens zien hoe dit er in de praktijk uit ziet en ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen? Kom naar de inspiratiebijeenkomst Agroforestry op 25 augustus bij De Koekoek.

Ochtendprogramma op De Koekoek

Locatie: Koekoekweg 70, 4924 ES Drimmelen

De Koekoek is een biologisch bedrijf met akkerbouw, buitenvarkens en vleesvee waar de familie Smits van Oyen afgelopen winter twee percelen Agroforestry heeft aangelegd. Een combinatie van walnoten en hazelaars op een perceel waar de kudde ook graast. Op een ander perceel een intensievere vorm van Agroforestry met een combinatie van fruitbomen en bessenstruiken.

9:45     Inloop en ontvangst met koffie en thee
10:00   Welkom en bedrijfsintroductie door Pipie Smits van Oyen
10.15   Jakob Haalstra (De Nootsaeck en Advisie-Agro) vertelt over de bedrijfseconomische aspecten van het omschakelen naar agroforestry, zowel ten tijde van de omschakeling als enige jaren naderhand.
10.45  Sjef van Dongen (FruitzforLife), vertelt over de aanleg van Agroforestry. Tijdens de rondleiding langs de Agroforestry percelen komen bijvoorbeeld onderwerpen als plantmateriaal, het planten, irrigatie en het combineren met landbouwmachines aan de orde.

Lunch

12.15  Tijdens een lunch met producten van De Koekoek is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen.
Om ongeveer 13.00 uur vertrek op eigen gelegenheid naar de Kwaalburgse Hoeve

Middagprogramma op de Kwaalburgse Hoeve

Locatie: Hooispoor 1, 5131 ND Alphen

De Kwaalburgse Hoeve is  een biologisch landbouwbedrijf op arme zandgrond  dat zich toelegt op de teelt van walnoten, hazelnoten en tamme kastanjes en daarnaast graan verbouwd of gras- klaver voor biologische melkveehouders.

13.45  Inloop en ontvangst met koffie en thee
14:00  Jan van der Horst laat u zien hoe agroforestry op zijn bedrijf er uit ziet. Walnoten en hazelaars aangeplant in 2028 en 2020; tamme kastanjes in 2014.
15:00  Afsluiting met een drankje en gelegenheid tot vragen stellen onder meer over het economisch model.

Aanmelden

Stuur een mail naar: opendag.agroforestry@gmail.com  
Geef je aan of je het gehele programma of een dagdeel aansluit?
Wil je gebruikmaken van de lunch bij De Koekoek, dan graag uiterlijk 21 augustus aanmelden.

Online bedrijfsbezoek

De Provincie Noord Brabant heeft twaalf agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is biologisch gemengd bedrijf De Koekoek in Drimmelen. Neem alvast een kijkje op het bedrijf van de familie Smits van Oyen:

Inspiratie-activiteiten

Het bedrijf organiseert bijeenkomsten over onder andere het sluiten van kringlopen, het telen van eigen strooisel en verdienmodellen. Bij deze bijeenkomsten worden ook experts uitgenodigd. Met op 25 augustus dus de inspiratiebijeenkomst Agroforestry.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Ambitie provincie

De inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Cookie-instellingen