Open dag Hillekens Hoeve

Begin

15-10-2022 om 11:00

Einde

15-10-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Hillekens Hoeve, Vlaanderbos 6 in Etten-Leur

De familie Verhulst runt al jaren biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve in Etten-Leur. Ze hebben ruime ervaring met natuurinclusieve maatregelen en het verdienmodel daarachter. Sinds 2021 wordt een deel van de melk verwerkt tot verschillende zuivelproducten voor verkoop aan huis en in de regio. 

De familie Verhulst viert hun 5-jarig Biologisch jubileum onder het thema 'Van Koetje tot Toetje'. Op 15 oktober houden zij een open dag om dit te vieren, waarbij iedereen welkom is. Meer informatie volgt, houd Hillekenshoeve.nl in de gaten.

Natuurinclusief ondernemen

De Provincie Noord Brabant heeft twaalf agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is Hillekens Hoeve in Etten-Leur. Neem alvast een online kijkje op het bedrijf van de familie Verhulst:

Inspiratie-activiteiten

Familie Verhulst organiseert thema-bijeenkomsten voor collega-ondernemers. Denk aan thema's zoals grasgevoerde veestapel en maximaal beweiden, verhogen biodiversiteit, stalmest/ stromest, agroforestry, droogte en peilverhogen en A2A2-melk.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor meer data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Henri

Ambitie provincie

De inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Cookie-instellingen