Bijeenkomst ‘Toekomst voor de biologische boer in Brabant’

Begin

29-11-2022 om 14:30

Einde

29-11-2022 om 20:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bioboerderij ‘t Schop, Esbeekseweg 2 Hilvarenbeek

De kerngroep Bioboeren Brabant nodigt alle biologische boeren in Brabant uit voor een bijeenkomst over de ‘Toekomst voor de biologische boer in Brabant’ in samenwerking met Provincie Noord – Brabant, ZLTO en LIB.

We vinden het een belangrijk moment om samen te komen. Er speelt namelijk ontzettend veel wat relevant is voor de biologische sector: beleidsontwikkeling landelijk en provinciaal met betrekking tot stikstof, bodem, water en klimaat; het Ministerie van Landbouw lanceert een nieuw actieprogramma biologische landbouw en Provincie Noord–Brabant heeft al een ambitie van 15% biologische landbouw in Brabant in 2030. Heel veel plannen en beleidsontwikkelingen dus: maar wat is de positie van de Brabantse biologische boer hierin naar de toekomst toe?

We willen daarom de volgende zaken aan bod laten komen tijdens deze bijeenkomst:

 • Beleidsontwikkelingen Brabant en de positie van de biologische landbouw hierin (stikstof, bodem, water, klimaat; Gebiedsgerichte Aanpak; Plan van Aanpak biologische Landbouw)
 • Netwerken voor kringloopsluiting: plantaardige en dierlijke sectoren met elkaar verbinden.
 • Verkennen of er nog andere aandachtspunten zijn vanuit de biologische sector.
 • Ontmoeten van bekenden, kennismaken met nieuwe bioboeren, eens goed bijpraten!

Programma

 • 14.30 uur       Ontvangst met koffie / thee
 • 15.00 uur       Welkom en ‘warming up’
 • 15.15 uur       Kringloopsluiting in de biologische landbouw:
  • Korte introductie door Jan de Koeijer, projectleider Bionext
  • In groepjes uit elkaar rond ruwvoer, krachtvoer, mest, strooisel; voor nieuwe contacten, bespreken knelpunten en oplossingen.
 • 16.15 uur       Pauze
 • 16.30 uur       Toelichting landelijk en provinciaal beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat, door Martien van Bavel (Provincie Noord – Brabant) en Herman Litjens (ZLTO)
 • 17.15 uur       2 jonge boeren vertellen kort over hun bedrijf en visie op de toekomst.
 • 17.30 uur       Biologische maaltijd
 • 18.30 uur       Gesprek met de Gedeputeerde Elies Lemkes over:
  • Plan van Aanpak Biologische landbouw van de Provincie Noord - Brabant
  • Het nieuwe beleid rond stikstof, bodem, water en klimaat en de positie van de biologische sector in dit nieuwe beleid en in de gebiedsgerichte aanpak.
 • 20.00 uur       Afsluiting met borrel

Aanmelden

De Kerngroep bioboeren Brabant wordt gevormd door de volgende biologische boeren: Pipie Smits van Oyen (akkerbouw, vleesvee); Joost van Alphen (varkens), Dyanne Schrauwen (akkerbouw), Manon van Balkom (melkvee), Jan van den Broek (vleesvee, multifunctioneel), Gerrit Verhoeven (geiten) en Guus van Roessel (melkvee).

Cookie-instellingen