Informatiebijeenkomst nieuwe GLB

Begin

28-11-2022 om 19:30

Einde

28-11-2022 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kan je bijvoorbeeld vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten. In deze informatieavond worden boeren geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

Voor West-Brabant is er op 28 november een informatiebijeenkomst in Zalencentrum de Parel, Prinses Margrietstraat 15 Fijnaart vanaf 19.30 uur. Lees meer in deze uitnodiging.

RVO organiseert in samenwerking met het ministerie van LNV de komende periode webinars en informatiebijeenkomsten over het nieuwe GLB. Juist daar waar het GLB veel impact heeft, worden informatiebijeenkomsten gehouden. 

Logo Toekomst GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kan je bijvoorbeeld vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten.

De voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, terwijl via het mestbeleid (7e Actieplan) ook het nodige op uw bedrijf af komt. Dit betekent dat het GLB anders wordt dan u gewend bent, maar het biedt ook kansen. Tijdens een informatieavond vertellen beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en van RVO u graag over het GLB.

De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod.

De bijeenkomsten vinden plaats in de regio’s waar het GLB veel impact heeft op de bedrijfsvoering of waar specifieke vragen zijn. De bijeenkomsten richten zich dan ook specifiek op deze omstandigheden. Voor agrariërs in andere gebieden organiseert RVO webinars op 22 en 24 november. Meer informatie daarover volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie: www.toekomstglb.nl 

Cookie-instellingen