Bedrijfsbezoek Ruime weidegang in natuurinclusieve bedrijfsvoering

Begin

18-04-2023 om 13:00

Einde

18-04-2023 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het netwerk Goed Boeren nodigt boeren uit om bij een collega op het erf te kijken. Op 18 april kun je mee op bedrijfsbezoek bij biologisch melkveebedrijf De Hillekens Hoeve in Etten-Leur. Thema: Ruime weidegang in natuurinclusieve bedrijfsvoering. 

AANMELDEN BEDRIJFSBEZOEK

De familie Verhulst boert sinds 2017 biologisch in Etten-Leur en heeft meerdere natuurinclusieve en natuurvriendelijke maatregelen getroffen op het bedrijf. Zo wordt er aan agroforestry gedaan en is er in 2007 op het bedrijf al ca. 1.5 ha natuur aangeplant. Ze verzuivelen bovendien de A2A2-melk die op de Hillekens Hoeve geproduceerd wordt.

Volgens boer Jack Verhulst is hun ruime weidegang en graslandmanagement een belangrijke reden hiervoor. Hun ca. 95 melkkoeien, voornamelijk Fleckvieh, worden jaarlijks 4000 uur beweid op kruidenrijk ingezaaide percelen. Deze erg ruime weidegang zorgt voor de familie Verhulst voor lage voerkosten en minimaliseert de mechanisatie in de zomerperiode. Daarnaast zorgt een ruime weidegang voor ammoniakreductie op het bedrijf.

Jack gaat ons meenemen in hoe ze deze weidegang inpassen op de Hillekens Hoeve, waarom het past bij hun natuurinclusieve bedrijfsvoering en welke voordelen het voor hun biedt.

Zelf geïnteresseerd in (ruimere) weidegang en benieuwd hoe dit in praktijk te brengen? Of misschien op zoek naar een manier op te besparen op arbeids- of voerkosten? Meld je dan nu aan voor dit bedrijfsbezoek.

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 18 april
  • Tijd: 13:00-15:30 uur (inloop vanaf 12:30 uur). We beginnen op het erf met een presentatie, waarna we natuurlijk de wei in gaan.
  • Adres: Vlaanderbos 6, 4874 LS Etten-Leur

Deelname is gratis, het maximumaantal deelnemers is 25.

Voor wie?
Collega-boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw en duurzame teeltmethodes. Evenals docenten of studenten van agrarische opleidingen.

Meer informatie
Doe goede schoenen of laarzen aan (geen bedrijfskleding). Vervoer is op eigen gelegenheid.

Inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

De Provincie Noord Brabant heeft twaalf agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is De Hillekens Hoeve. Neem een kijkje op het bedrijf van familie Verhulst: 

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren is een lerend Brabants netwerk van en voor boeren en boerinnen die bezig zijn met stappen zetten en hun weg zoeken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en een goed verdienmodel hiervoor.
Als lid van het netwerk kun je onder andere deelnemen aan speciale bijeenkomsten en studiegroepen. Zo hebben ze op dit moment studiegroepen over natuurinclusieve landbouw voor specifiek kleinschalige bedrijven van diverse sectoren, voor grotere melkveehouders, en voor koplopers uit diverse sectoren.

Lidmaatschap is gratis. Kijk voor meer informatie op de website van Netwerk Goed Boeren

Ambitie provincie

Het Netwerk Goed Boeren en de inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Cookie-instellingen