Regionale voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid 4

Begin

13-04-2023 om 13:00

Einde

13-04-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Voorlichtingsbijeenkomst over het OPZuid EFRO-programma 2021-2027. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het programma en de subsidiemogelijkheden binnen de volgende openstelling die in het voorjaar 2023 verwacht wordt.

OPZuid is een Europees programma dat innovatieprojecten stimuleert in de regio Zuid-Nederland die bijdragen aan maatschappelijke transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ministerie EZK en de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Potentiële aanvragers zijn mkb, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Onderwerpen die in de voorlichtingsbijeenkomst aan de orde komen:

  • De opzet van het OPZuid EFRO-programma.
  • De transities en de daaruit voortvloeiende regionale opgaven.
  • De thema’s van de volgende openstelling.
  • Provinciale cofinanciering.
  • Projectontwikkeling.
  • Projectaanvraag.
  • Het beoordelingsproces.

Wie

Potentiële aanvragers en andere geïnteresseerden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en adviesbureaus.

Hoe

Plenair zullen wij samen met de betreffende provincie het programma aan u voorstellen en een toelichting geven op de beschikbaarheid van provinciale cofinanciering. Vervolgens gaan we in deelsessies verder in op de thematische focus van de volgende openstelling, die gebaseerd is op de transities uit de Regionale Innovatiestrategie (RIS3 2021-2027). Bij de voorlichtingssessie zijn tevens vertegenwoordigers van de betreffende provincie aanwezig om de thematische focus nader te duiden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit INSCHRIJFFORMULIER. Hier vult u uw gegevens in en maakt u een keuze voor één of meerdere deelsessies. Na aanmelding ontvangt u verdere details over de locatie en het programma.

Wilt u namens uw bedrijf met meerdere deelnemers of projectpartners naar een bijeenkomst komen? Zorg dat iedere deelnemer het inschrijfformulier invult.

Cookie-instellingen