Open dag AgroProeftuin de Peel

Begin

07-07-2023 om 09:30

Einde

07-07-2023 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

AgroProeftuin de Peel, De Peel in Zeeland (NB)

Welke gewassen leiden tot een gezonde bodem, schoon water, meer biodiversiteit en een goed verdienmodel voor de boer? Innovatieve boeren onderzoeken dit op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Vrijdag 7 juli vertellen zij over hun ervaringen met nieuwe gewassen en nieuwe teeltmethoden.

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen (food of feed), nieuwe gewassen (oa vezelgewassen) of nieuwe teeltmethoden. Het zijn allemaal experimenten die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer. De betrokken boeren zijn deze dag aanwezig om zelf toe te lichten met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom zij voor een bepaald gewas of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn.

Initiatiefnemers met lef

De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar. Maarten Robben is een van de telers. Deze akkerbouwer/vollegrondsgroenteteler uit Haps experimenteert met vezelhennep als rustgewas: “Ik zoek voor mijn bedrijf een gewas dat goed past in mijn teeltplan. Tevens moet het de bodemkwaliteit verbeteren en zoveel mogelijk stikstof in de bodem vasthouden. Op zandgrond is dat een uitdaging. Om dat te onderzoeken, teel ik vezelhennep op zand op de proeflocatie.”

Programma

Er zijn vier themaroutes waaruit bezoekers kunnen kiezen: eiwitrijke gewassen voor humane consumptie of voor dierlijke consumptie (veevoer), vezelgewassen én vernieuwende teeltmethoden.

De rondleiding in de ochtend is een aanrader voor iedereen die nieuwsgierig is wat er precies op de proeflocatie gebeurt en waarom. Programma van 9.30 tot 12 uur.

In de middag van 13.30 tot 16 uur is de rondleiding meer gericht op de vaktechnische opzet van de proeven en de verwachtingen ervan.

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden via dit formulier. De proeflocatie van AgroProeftuin de Peel ligt dicht bij de rotonde van Middenpeelweg - Nieuwedijk in Zeeland (Noord-Brabant). Adres: De Peel in Zeeland. Er is voldoende parkeerruimte op het terrein van de proeflocatie.

AgroProeftuin de Peel is het innovatieconsortium van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS green academy en Wageningen University & Research op gebied van kringlooplandbouw. De proeftuin wordt mede gefinancierd door Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital is aanvoerder van dit consortium.

Cookie-instellingen