Rondleiding experiment mulch

Begin

18-09-2023 om 13:30

Einde

18-09-2023 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Tuin de Es, Eind 19c in Haaren

Als onderdeel van het project demo-bedrijf Duurzame Landbouw vindt in 2023 onder andere een praktijkexperiment bij tuinderijen de Es en de Wenteling plaats met het van begin af aan toepassen van mulch. Dit om het effect op het bodemleven en groei van planten wat betreft gezondheid en opbrengst te onderzoeken. Bij een rondleiding worden de aanpak en resultaten gepresenteerd. Neem ook deel om de opgedane kennis en inzichten te vernemen en uit te wisselen met collega-ondernemers.

Meer informatie en aanmelden

Deelname is kosteloos. Vooraf aanmelden is vereist.

Aanmelden kan hier 

Bekijk het verdere aanbod om te leren van anderen

Er zijn nog andere mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen voor een goed bodembeheer en verhoging van de biodiversiteit, zoals met een netwerkbijeenkomst, door een eendaagse stage bij een collega naar keuze, een netwerk studiereis dag 'Telen zonder grondbewerking' naar Duitsland en met een intervisiegroep

Cookie-instellingen