Expertbijeenkomst ‘Naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen’

Begin

25-10-2023 om 14:00

Einde

25-10-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Provinciehuis (Bois-le-Duc Zaal), Brabantlaan 1, Den Bosch

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen nodigt professionals uit aan de slag te gaan met het thema zoönosen. Door uit te wisselen, te brainstormen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, wordt op 25 oktober samen naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen toe gewerkt.

Jouw inbreng zien we daarbij als erg waardevol. 

Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies zijn namens het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen de initiatiefnemers van de expertbijeenkomst.

Wat gaan we doen?

Uitgaande van het rapport “Zoönosen in het vizier” verkennen we wat ons in Brabant te doen staat als het om zoönoserisico’s gaat. In verschillende deelsessies diepen we ambities en gewenste acties uit. We zoomen daarbij in op specifieke thema’s, van de rol van huisartsen tot transities in stedelijk en landelijk gebied. Centraal staat een integrale aanpak die zoönoserisico’s explicieter aan de bescherming van de volksgezondheid verbindt. 

13.30 uur

Inloop

14.00 uur

Welkomstwoord door Arie Meulepas, namens programma Landbouw & Voedsel

14.10 uur

Lezing Prof.dr.ir. Lidwien Smit (Universiteit Utrecht)

14.40 uur

Op weg naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen.

14.50 uur

Pauze

15.00 uur

Thematafels: Als expert aan de slag met ambities en acties.

16.25 uur

Samen geven we concreet vorm aan de Brabantse Actieagenda Zoönosen.

16.55 uur

Afsluiting

17.00 uur

Borrel

 

Lezing

Prof.dr.ir. Lidwien Smit (Universiteit Utrecht) geeft een lezing over ‘One Health: een brede visie voor de aanpak van zoönoserisico’s’. Ze richt zich als hoogleraar One Health en Milieu-Epidemiologie op de invloed van de leefomgeving op de gezondheid, vanuit een One Health perspectief. Met haar team doet ze, vaak in de provincie Noord-Brabant, onderzoek naar zoönosen, antibioticaresistentie en effecten van luchtverontreiniging. In haar lezing zal zij ingaan op de meerwaarde van brede One Health samenwerkingen rond zoönoserisico’s.

Klik hier voor meer informatie over de thematafels en het programma.

Aanmelden

Zet jij je vanuit jouw rol en expertise ook graag in voor de Brabantse Actieagenda Zoönosen? Meld je dan aan.

Praktische informatie

De bijeenkomst is op 25 oktober 2023 van 14.00 tot 17.00 uur in de Bois-le-Duc Zaal op het Provinciehuis (Brabantlaan 1, Den Bosch).

Direct aanmelden

Deel deze pagina over deze expertbijeenkomst gerust met mensen of organisaties van wie je denkt dat ook zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Cookie-instellingen