Bijeenkomst ‘Biologisch als voortrekker voor innovatie’

Begin

23-11-2023 om 15:00

Einde

23-11-2023 om 20:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bioboerderij ‘t Schop, Esbeekseweg 2, 5081 ED Hilvarenbeek

De kerngroep Bioboeren Brabant nodigt alle biologische boeren in Brabant uit voor een bijeenkomst met als thema ‘Biologisch als voortrekker voor innovatie’, in samenwerking met Provincie Noord – Brabant, ZLTO en LIB.

Innovatie is een belangrijk thema. Vaak wordt hierbij alleen gedacht aan technologische innovatie. In de biologische landbouw weten we echter dat natuurlijke processen voorop staan en dat innovaties dienend moeten zijn aan het versterken hiervan. En wat veel partijen niet weten is dat de biologische landbouw een voorloper is in innovatie: zo is het rijpadensysteem door biologische akkerbouwers in Brabant ontwikkeld en loopt de biosector voorop in robotisering voor mechanische onkruidbestrijding.

Op beleidsniveau speelt er ontzettend veel met betrekking tot stikstof, bodem, water en klimaat, het landelijk Actieprogramma biologische landbouw, de Brabantse ambitie van 15% biologische landbouw in 2030 en een nieuw provinciaal bestuur dat hieraan invulling moet geven.

Op 23 november willen we daarom de nieuwe gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische ontwikkeling) laten kennismaken met een biologische sector in Brabant die innovatief is en oplossingen kan bieden voor deze provinciale uitdagingen. En daarnaast willen we natuurlijk gewoon een gezellige bijeenkomst, waarbij biologische boeren uit heel Brabant en uit alle sectoren weer eens kunnen bijpraten.

Direct aanmelden

Programma

15.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 

 

15.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Marjon Krol (LIB)

Enkele korte introducties:

 • Kerngroep Bioboeren Brabant, door Pipie Smits van Oyen
 • De stand van zaken t.a.v. hightech in de biosector, door Xander Pieterse (innovatiemakelaar FME) en Jos van Lent (Provincie Noord-Brabant)
 • Manifest Hightech voor Bio, door Tim Kreukniet (Trabotyx)

16.00 uur: Vier deelsessies rond twee thema’s met plenaire terugkoppeling aan het eind

Innovaties rond hightech in plantaardige en dierlijke sectoren. Met pitches van biologische boeren/tuinders met innovaties en bedrijven die innovatieve oplossingen bieden:

 • Deelsessie 1: Hightech in de biologische akkerbouw/tuinbouw 
  Sessieleider: Xander Pieterse
  Pitch van Kees van Beek (Biotrio); hij heeft ervaring met meerdere robots om onkruid te wieden

  Pitch van Tim Kreukniet (Trabotyx); ontwikkelaar van een onkruidwieder
 • Deelsessie 2: Hightech in de biologische rundveehouderij
  Sessieleider: Jos van Lent
  Pitch van Jasper & Bastiaan Oomen (wilddetectie & wildredder)
  Pitch van leverancier van een innovatie
 • Deelsessie 3: Hightech in de biologische varkens/pluimveehouderij
  Sessieleider: Theo van de Ven
  Pitch van een veehouder 
  Pitch van een ontwikkelaar van een innovatie

Innovaties rond bodem en bodemleven als basis van de biologische landbouw:

 • Deelsessie 4: Nieuwe inzichten rond bodemleven en goed bodembeheer
  Sessieleider: Marjon Krol
  Workshop met Roos van de Logt (Louis Bolk Instituut) over de rol van regenwormen in een goed bodembeheer
  Workshop met Stefan Nieuwenhuijsen (SoilGecko) over het ‘Bodemvoedselweb’ met voorbeelden uit de biologische landbouw
 

17.30 uur: Diner 

19.00 uur: Enkele presentaties

 • Hoe de biologische sector kan bijdragen aan beleidsdoelen, door Gerard Migchels (WUR)
 • Hoe kijkt het nieuwe Brabantse college aan tegen de biologische landbouw, door gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling)
 • LNV beleid rond biologisch, door Henk Offringa (Ministerie LNV)
 • Subsidiemogelijkheden voor biologische agrariërs, door Paul van Enckevort (Provincie Noord-Brabant) 

20.00 uur: Afsluiting 

Aanmelden

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

 

De Kerngroep bioboeren Brabant wordt gevormd door de volgende biologische boeren: Pipie Smits van Oyen, Joost van Alphen, Dyanne Schrauwen, Manon van Balkom, Jan van den Broek, Gerrit Verhoeven, Guus van Roessel, Sjaak Sprangers, Paul Schots, Hein Klaassen, Wilco Verbruggen en Jasper en Bastiaan Oomen.

Cookie-instellingen