Symposium: innovatie voor een duurzame veehouderij (met de Zandprovincies)

Begin

18-01-2024 om 12:00

Einde

18-01-2024 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Theater Buitensoos, Stationsplein 1, Zwolle

Het Innovatie Netwerk Landbouw organiseert met de Zandprovincies, het Ministerie van LNV en de veehouderijsectoren een bijeenkomst op 18 januari in Zwolle. Hieronder staat meer informatie over dit symposium waarvoor je jezelf gratis kunt aanmelden.

Wat kun je verwachten op dit symposium?

Wij praten je bij over de laatste ontwikkelingen van de Versnellingsaanpak emissiearme landbouw, een initiatief van de samenwerkende (zand)provincies, het Ministerie van LNV en de veehouderijsectoren. We behandelen innovaties op het gebied van stalsystemen, managementmaatregelen, mestverwaarding (waaronder vergisting) en de aanwending van mest (bemesten in balans). Doelvoorschriften en vergunningverlening komen ook aan de orde. 

Je ontvangt een update over het proces van de fasttrack pilots. Ook praten we je bij over de opening van het eerste sensoronderzoekcentrum bij de Marke en over de ondertekening van het convenant voor het Regieorgaan ‘Versnelling Innovatie Emissiereductie Veehouderij.

Bij het symposium nemen we kennis van de laatste ontwikkelingen en bespreken we nieuwe kansen en uitdagingen. Ook verbreden en verdiepen we onze samenwerking. 

Programma en aanmelden

Deelnemen aan het symposium is gratis. Lees meer over het precieze programma en hoe je jezelf kan aanmelden op de website van het Innovatie Netwerk Landbouw.

Cookie-instellingen