Tour de Boer – voor varkenshouders

Begin

12-03-2024 om 10:00

Einde

12-03-2024 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Kortwagenstraat 87, 8880 Ledegem (België)

Deze Tour de Boer is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen.

Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken. RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. 

De provincie Noord-Brabant steunt dit Interreg-project financieel, omdat de doelstelling (ammoniakreductie voor een meer duurzame veehouderij) past bij onze ambities. Net als het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur. Slimme technologieën helpen om stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, leefomgeving en economie.

Tour de Boer op 12 maart

Tijdens de Tour de Boer kunnen geïnteresseerde varkenshouders een bezoek brengen aan twee varkensstallen in West-Vlaanderen, waar zij een demonstratie krijgen van de werking van twee systemen. Het Veng-systeem werkt met verwarmde biggennesten waardoor de staltemperatuur aanzienlijk daalt. Dit leidt tot minder emissie. Er zijn ook losloopkraamhokken aanwezig op het bedrijf van Rik Bogaert. VeDoWS is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper.

Praktisch

Wanneer? Dinsdag 12 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur
Wat? Gratis evenement voor varkenshouders. Plaatsen zijn beperkt!
Waar? Adres startlocatie: Kortwagenstraat 87, 8880 Ledegem (België) In de namiddag gaat het programma verder op een andere locatie: Izegemsestraat 452, 8501 Heule (Kortrijk)
Carpoolen: op het inschrijfformulier kan je jouw interesse voor carpoolen aangeven. Op basis van je opgegeven woonplaats probeert de organisatie je in contact te brengen met andere deelnemers die in de buurt wonen.

Programma

09:30   Ontvangst
10:00   Welkom door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond), namens het RAMBO-projectteam
10:05   Voorstelling techniek ‘verwarmde biggennesten en losloopkraamhokken’ Presentatie en demonstratie van het Veng-systeem, waar veehouder Rik Bogaert zijn gebruikservaring deelt. Mogelijkheid om vragen te stellen.
12:00   Lunch
13:00   Verplaatsen naar tweede stalbezoek: Izegemsestraat 452, 8501 Heule (Kortrijk)
13:30   Voorstelling techniek ‘mestscheiding’
Presentatie en demonstratie van het VeDoWS stalsysteem. Veehouder Klaas Messely deelt zijn gebruikservaring. Mogelijkheid om vragen te stellen.
15:00   Slotwoord - door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond)

Aanmelden  

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht voor 8 maart. De activiteit richt zich op varkenshouders.

Schrijf je in via het inschrijfformulier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond) via pieter-jan.delbeke@boerenbond.be of +32 474 87 82 43 of met Bianca Aarts (ZLTO) via bianca.aarts@zlto.nl of 06 18 56 36 98.

Cookie-instellingen