Webinar: Mest uit nieuwe stalsystemen

Begin

23-05-2024 om 15:30

Einde

23-05-2024 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Digitaal

Wat voor meststromen komen er uit nieuwe stalsystemen? Wat zijn de eigenschappen, emissies en waarde van deze mest? Op donderdag 23 mei 2024 organiseert BSMO een webinar van een uur dat ingaat op deze onderwerpen.

BSMO (Betere stal, betere mest, betere oogst) is een onderzoeksproject waarin de gehele keten van mestproductie, opslag, bewerking en toediening bij gewassen in kaart wordt gebracht. Tijdens het webinar zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

  1. Wat zijn emissies uit zeer verse mest, van de eerste minuut tot drie dagen na de uitscheiding?
  2. Wat is de samenstelling van meststromen uit nieuwe stalsystemen?
  3. Wat is de landbouwkundige waarde van dunne meststromen voor gras- en maisland?

Jan Roefs, directeur van NCM, zal op deze middag de gastheer zijn. De verschillende onderwerpen zullen toegelicht worden door onderzoekers van Wageningen Research.

Interesse?

Meld je aan voor het webinar. Deze is van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor het webinar begint krijg je een link om het digitaal bij te wonen.

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier één van. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen, waarbij de provincie Noord-Brabant is aangesloten, stimuleert initiatieven en kennisdeling die bijdragen aan slimme technologieën om stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken.

Cookie-instellingen