Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

13-04-2021

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincie zet een milieueffectrapportage (m.e.r.) in voor een weloverwogen nieuw beleidskader voor Landbouw & Voedsel. De eerste stap is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), deze ligt nu ter inzage voor belanghebbenden.

Nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel

De provincie Noord-Brabant werkt aan het beleidskader Landbouw & Voedsel 2030, waarin wordt geschetst hoe we de toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen willen vormgeven. De provincie gebruikt het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) om het milieubelang te betrekken in de besluitvorming en weloverwogen keuzes te maken. De eerste stap in de m.e.r.-procedure is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze is nu vrijgegeven voor inspraak tot 30 april 2021.

Effect op natuur, milieu en leefomgeving

Centraal in de milieueffectrapportage staat de vraag hoe we het provinciaal beleid voor landbouw en voedsel kunnen vormgeven zodat negatieve effecten op natuur, leefomgeving en milieu zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan en positieve milieueffecten kunnen worden gemaximaliseerd. Om daar een antwoord op te kunnen geven bekijken we mogelijke consequenties van de voorgenomen beleidsopties, en mogelijke andere beleidskeuzes om de doelen en ambities van het programma Landbouw en Voedsel te verwezenlijken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de NRD die nu ter inzage ligt geven we onder andere aan welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe deze onderzoeken worden uitgevoerd. Het op te stellen plan(MER) zal qua abstractieniveau aansluiten bij het beleidskader.

Zowel het Beleidskader als het MER zelf worden medio dit jaar ter inzage voorgelegd.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de NRD vrijgegeven voor inspraak. Collega-overheden, belangstellenden en belanghebbenden worden in dit stadium nadrukkelijk uitgenodigd te reageren om zo het nieuwe beleid mee richting en vorm te geven. Op de inzagepagina kunt u lezen hoe u kunt reageren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.