Drie levensjaren erbij door gezonde lucht, natuur en voedsel

25-05-2021

De provincie Noord-Brabant wil drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Alle provinciale programma’s worden maximaal ingezet om dat doel te bereiken. Landbouw en voedsel thema`s bieden hiertoe veel aanknopingspunten. Lees het beleidskader Gezondheid.

Dit staat beschreven in het beleidskader Gezondheid dat Gedeputeerde Staten willen voorleggen aan Provinciale Staten.

Elies Lemkes-Straver, coördinerend gedeputeerde Gezondheid: “We willen toe naar een Brabant dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Uiteindelijk is dat immers waar het in de basis om draait, onze gezondheid. Gezondheid was altijd al een zeer belangrijk onderwerp, maar is de laatste tijd nóg urgenter geworden. Daarom willen we in dat streven naar gezondheidswinst blijven verbeteren en zorgen dat mensen langer gezond blijven.”

Continue verbetering

Brabant wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Daarom krijgt gezondheid in alle programma’s aandacht: van economie, natuur, landbouw en voedsel, leefomgeving tot vrije tijd, sport en cultuur. Accenten zijn o.a. gezonde verstedelijking en luchtkwaliteit. In algemene zin betekent het bijvoorbeeld dat statenbesluiten niet mogen leiden tot negatieve gezondheidseffecten en dat er altijd gekeken wordt welke positieve gezondheidseffecten behaald kunnen worden.

Van zorg naar gezondheid

Brabantse gezondheidspartners en onderzoeken wijzen op het belang van een verschuiving van zorg naar gezondheid. Daarom zet de provincie in op preventie, want aan de voorkant van het zorgstelsel is veel meer gezondheidswinst te halen dan aan de achterkant. De provinciale ambitie gaat uit van positieve gezondheid. Elies Lemkes-Straver: “Bij positieve gezondheid zitten mensen goed in hun vel. Ze hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Het is een breed perspectief op gezondheid dat inmiddels gemeengoed is onder experts en ook centraal staat in onze Omgevingsvisie.”

Samen verantwoordelijk

Daarvoor wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Brabant is een innovatieve kennisregio op het gebied van gezondheid en technologie en de provincie kan helpen om bedrijven, kennis- en zorginstellingen in life sciences & health maximaal te laten innoveren. Een mooi voorbeeld daarvan is de alliantie ‘de gezonde Brabander’ waarbij verschillende partners de wereld van gezondheid verbinden met maatschappelijke opgaven op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid en economie.

Acties

Mogelijke thema’s om gezondheidswinst te kunnen behalen zijn:

  • Schone lucht (50% gezondheidswinst via het Schone Luchtakkoord)
  • Goede fiets- en wandelinfrastructuur t.b.v. een actieve leefstijl
  • Gezond aanbod van voedsel t.b.v. een gezond voedingspatroon
  • Verbeteraanpak m.b.t. hitte- en wateroverlast
  • Nabijheid van natuur en groen om te kunnen bewegen

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen