Drie levensjaren erbij door gezonde lucht, natuur en voedsel

25-05-2021

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincie Noord-Brabant wil drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Alle provinciale programma’s worden maximaal ingezet om dat doel te bereiken. Landbouw en voedsel thema`s bieden hiertoe veel aanknopingspunten. Lees het beleidskader Gezondheid.

Dit staat beschreven in het beleidskader Gezondheid dat Gedeputeerde Staten willen voorleggen aan Provinciale Staten.

Elies Lemkes-Straver, coördinerend gedeputeerde Gezondheid: “We willen toe naar een Brabant dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Uiteindelijk is dat immers waar het in de basis om draait, onze gezondheid. Gezondheid was altijd al een zeer belangrijk onderwerp, maar is de laatste tijd nóg urgenter geworden. Daarom willen we in dat streven naar gezondheidswinst blijven verbeteren en zorgen dat mensen langer gezond blijven.”

Continue verbetering

Brabant wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Daarom krijgt gezondheid in alle programma’s aandacht: van economie, natuur, landbouw en voedsel, leefomgeving tot vrije tijd, sport en cultuur. Accenten zijn o.a. gezonde verstedelijking en luchtkwaliteit. In algemene zin betekent het bijvoorbeeld dat statenbesluiten niet mogen leiden tot negatieve gezondheidseffecten en dat er altijd gekeken wordt welke positieve gezondheidseffecten behaald kunnen worden.

Van zorg naar gezondheid

Brabantse gezondheidspartners en onderzoeken wijzen op het belang van een verschuiving van zorg naar gezondheid. Daarom zet de provincie in op preventie, want aan de voorkant van het zorgstelsel is veel meer gezondheidswinst te halen dan aan de achterkant. De provinciale ambitie gaat uit van positieve gezondheid. Elies Lemkes-Straver: “Bij positieve gezondheid zitten mensen goed in hun vel. Ze hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Het is een breed perspectief op gezondheid dat inmiddels gemeengoed is onder experts en ook centraal staat in onze Omgevingsvisie.”

Samen verantwoordelijk

Daarvoor wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Brabant is een innovatieve kennisregio op het gebied van gezondheid en technologie en de provincie kan helpen om bedrijven, kennis- en zorginstellingen in life sciences & health maximaal te laten innoveren. Een mooi voorbeeld daarvan is de alliantie ‘de gezonde Brabander’ waarbij verschillende partners de wereld van gezondheid verbinden met maatschappelijke opgaven op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid en economie.

Acties

Mogelijke thema’s om gezondheidswinst te kunnen behalen zijn:

  • Schone lucht (50% gezondheidswinst via het Schone Luchtakkoord)
  • Goede fiets- en wandelinfrastructuur t.b.v. een actieve leefstijl
  • Gezond aanbod van voedsel t.b.v. een gezond voedingspatroon
  • Verbeteraanpak m.b.t. hitte- en wateroverlast
  • Nabijheid van natuur en groen om te kunnen bewegen

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.