Beleidskader Landbouw & Voedsel vastgesteld

12-04-2022

Provinciale Staten hebben het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vastgesteld. Na een zeer constructief verlopen debat kon een meerderheid van de Statenleden zich vinden in de koers die Brabant moet varen op het gebied van landbouw en voedsel.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel, is erg blij dat het beleidskader is vastgesteld: “Met het vaststellen van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 zet Brabant een belangrijke stap in verduurzaming van de landbouw en voedselketen. Een sector waar Brabant groot mee is geworden, die in ons DNA zit, een sector die ons als provincie maakt wie we nu zijn. Maar ook een sector die volop in transitie is, waar al flink wordt geïnnoveerd, een sector die we willen aanmoedigen om verder te verduurzamen en innoveren. Daarin heeft iedereen in de voedselketen een rol, van producent tot consument. Daar gaan we voor: een sector die slim, waardevol, circulair en verbonden is met de maatschappij.”

Direct naar het beleidskaderdocument

Aan de slag

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezonde leefomgeving en sterke natuur wil Brabant een voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw ecosysteem wil Brabant bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Lemkes-Straver: “Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

Fijn dat we aan de slag kunnen. Er wordt momenteel gewerkt aan een Uitvoeringsagenda waarin staat hoe we de doelen gaan bereiken en met welke plannen”.

Overzicht besluiten Provinciale Staten

Afbeeldingen

Beleidskader Landbouw & Voedsel vastgesteld

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen