Beleidskader Landbouw & Voedsel vastgesteld

12-04-2022

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Provinciale Staten hebben het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vastgesteld. Na een zeer constructief verlopen debat kon een meerderheid van de Statenleden zich vinden in de koers die Brabant moet varen op het gebied van landbouw en voedsel.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel, is erg blij dat het beleidskader is vastgesteld: “Met het vaststellen van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 zet Brabant een belangrijke stap in verduurzaming van de landbouw en voedselketen. Een sector waar Brabant groot mee is geworden, die in ons DNA zit, een sector die ons als provincie maakt wie we nu zijn. Maar ook een sector die volop in transitie is, waar al flink wordt geïnnoveerd, een sector die we willen aanmoedigen om verder te verduurzamen en innoveren. Daarin heeft iedereen in de voedselketen een rol, van producent tot consument. Daar gaan we voor: een sector die slim, waardevol, circulair en verbonden is met de maatschappij.”

Direct naar het beleidskaderdocument

Aan de slag

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezonde leefomgeving en sterke natuur wil Brabant een voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw ecosysteem wil Brabant bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Lemkes-Straver: “Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

Fijn dat we aan de slag kunnen. Er wordt momenteel gewerkt aan een Uitvoeringsagenda waarin staat hoe we de doelen gaan bereiken en met welke plannen”.

Overzicht besluiten Provinciale Staten

Afbeeldingen

Beleidskader Landbouw & Voedsel vastgesteld

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.