Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk gebied

07-02-2023

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied.

Het plan van aanpak voor dit programma is op 24 januari 2023 door GS goedgekeurd.

Het Rijk wil natuur, stikstof, water en klimaat aanpakken in het landelijk gebied: het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Elke provincie is verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk gebied. In Brabant noemen we dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Gedeputeerde Staten hebben als opdracht samen met Brabantse partners een toetsbaar BPLG op 1 juli 2023 op te leveren. Op basis van het BPLG kan de provincie een beroep doen op het landelijk Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur.

Perspectief voor Brabant

Het BPLG is een integraal plan voor natuur, stikstof, water, klimaat en landbouw specifiek voor onze provincie. Het grootste deel van het landelijk gebied is - en blijft - agrarisch. De landbouw is van belang voor ons cultuurlandschap, ons voedsel en grondstoffen. Juist deze sector zit midden in een ingrijpende transitie. De provincie zet in op een duurzaam en levensvatbaar perspectief voor de landbouw. Het streven is om een balans te vinden tussen economisch rendabel zijn en bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. 
Het BPLG dekt niet alle opgaven in het landelijk gebied. Zo is de energietransitie, industrie en woningbouw niet meegenomen. Die onderdelen krijgen in andere plannen de nodige aandacht. Alle plannen samen geven antwoord op de vraag van het Rijk aan de provincie om samen met partners een ruimtelijk voorstel te maken en om als regisseur de nationale opgaven te verbinden met de Brabantse ambities.

Eerste Brabantbrede bijeenkomst BPLG

De eerste ambtelijke bijeenkomst over de invulling van het plan vindt op 2 februari 2023 plaats met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, landbouworganisaties en andere partijen in het landelijk gebied. Doel hiervan is om te komen tot uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwikkelperspectief en invulling te geven aan de aanpak van de participatie.  

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Statenmededeling over dit onderwerp.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.