Gemeenschapsinclusief

Het landbouw- en voedselsysteem is gemeenschapsinclusief.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving: Korte ketens (de consument koopt bij
de boer of met één schakel ertussen) worden vaak gezien als een belangrijk
middel om dit te bereiken. We vragen er aandacht voor in het onderwijs en
laten de faal- en succesfactoren onderzoeken. Ook gaan we intensiveren op
ondersteuningsnetwerken en verbinden we deze met de GGA-gebiedsprocessen.

Jonge boeren: We hebben aandacht voor jonge boeren door het ontwikkelen van
een plan van aanpak en uitvoeren van Agrifoodtalks (gesprekken met boeren en
andere betrokkenen), programma met BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt)
en uitvoeren van extra faciliteit First Movers Regeling (ondersteuning van nieuwe
schoon-bij-de-bron-systemen).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen