Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier

15-01-2021

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse Boerderij van de Toekomst'. Hier ligt de focus op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de Toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van onder andere AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant.

Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar. Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen.

De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare. Daar experimenteren verschillende pioniers in kringlooplandbouw al enige tijd met uiteenlopende teeltmethoden. Laat je inspireren door de lopende projecten en door de verhalen van enkele pioniers.

(tekst gaat verder onder de filmpjes)


Heb je een vernieuwend idee? Of wil je weten hoe AgroProeftuin de Peel jou kan helpen? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl) van AgroProeftuin de Peel.

Voorstellen voor proeven in 2021 kunnen worden ingediend tot 1 februari a.s

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.
Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.