Avans studenten ontwikkelen toeristisch concept voor ondernemers Reusel-Zuid

30-01-2021

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse Boerderij van de Toekomst'. Hier ligt de focus op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de Toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

Studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool hebben de afgelopen 20 weken gewerkt aan een toeristisch concept voor het buitengebied van Reusel-Zuid. FoodUp Brabant was opdrachtgever. Zij deed dit in samenspraak met een aantal ondernemers en bewoners uit het buitengebied.

FoodUp Brabant was opdrachtgever vanuit haar rol om boeren en burgers met elkaar te verbinden en om te werken aan nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. 

Buitengebied Reusel-Zuid

Op basis van de kansen voor het buitengebied van Reusel-Zuid, wensen en behoeften van de doelgroep (gezinnen met jonge kinderen en 50-plussers) zijn studenten Shady van Delft, Lotte van Ham, Tessa Hornikx en Romy Ruijtenberg vanuit het Bedrijfskundig Adviesbureau van Avans Hogeschool aan de slag gegaan met deze opdracht. Lotte: “Het buitengebied Reusel-Zuid heeft veel innovatieve bedrijven en cultuurhistorische elementen. Wij zagen daarin mogelijkheden om het toerisme in het gebied te verhogen. Maar de vraag was natuurlijk hoe en op welke manier deze elementen daarbij ingezet kunnen worden.” 

Innovatieve bedrijven

Allereerst hebben de studenten, samen met een aantal bewoners en ondernemers uit het gebied, gebrainstormd over welke elementen ingezet kunnen worden om het toerisme te verhogen. Hieruit kwam een hele lijst van cultuurhistorische elementen en innovatieve (agrarische) bedrijven, denk aan Van den Borne Aardappelen / het praktijkcentrum voor precisielandbouw waarmee FoodUp Brabant het Frietje Precies heeft ontwikkeld. Ook is er tijdens deze sessie nagedacht waarom het toerisme in dit gebied momenteel nog beperkt is. Conclusie: het gebied is relatief onbekend en potentiële bezoekers weten niet wat er allemaal in het gebied te doen is. Tijdens een tweede brainstormsessie is nagedacht over de vraag hoe de waardevolle elementen uit het gebied ingezet kunnen worden om het toerisme te verhogen. Hieruit is het concept ‘De Smokkelaarsroute van buitengebied Reusel-Zuid’ ontstaan. 

Smokkelaarsroute

Lotte: “De Smokkelaarsroute is een interactieve route die bezoekers van buitengebied Reusel-Zuid te voet of per fiets kunnen afleggen. De route is te volgens via een fysieke routekaart of via een app. Op de route zijn verschillende bedrijven, cultuurhistorische elementen en horecagelegenheden aangegeven die op de route liggen. Bij deze elementen kunnen de bezoekers vragen, opdrachten en/of informatie vinden over het desbetreffende element. Op deze manier krijgen bezoekers op een leuke en interactieve manier informatie over het buitengebied Reusel-Zuid.” 

Vertrekpunt voor ondernemers

Het concept van de studenten (zie ook bijgevoegde poster) zal door de ondernemers uit Reusel-Zuid worden gebruikt als vertrekpunt om het toerisme in het gebied verder te vergroten. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.