Robotisering voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

02-06-2021

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse Boerderij van de Toekomst'. Hier ligt de focus op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de Toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

De provincie Noord-Brabant werkt samen met het bedrijfsleven aan robotisering in de landbouw. Brabant staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals herstel biodiversiteit en klimaatadaptatie, die vragen om een innovatieve benadering.

De juiste combinatie van ecologie en technologie, zoals mechanische onkruidbescherming, biedt veel kansen voor de landbouwtransitie naar een duurzamere voedselproductie. In het kader van het AFI project Autonome Akker, maakt de provincie middels een subsidie en een lening toekomstgerichte ontwikkelingen bij het bedrijf PixelFarming Robotics in Almkerk mede mogelijk. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de Robot One mogelijk gemaakt. In eerste instantie worden er een 10-tal onkruidrobots ontwikkeld en gebouwd. Op dit moment zijn er al 3 robots opgeleverd en in gebruik bij verschillende akkerbouwbedrijven.

Mechanisch onkruid wieden

De Robot One is het antwoord op de steeds schaarser en duurder wordende landarbeid in gewasverzorging (vaak uit Oost-Europa). Ook moet de Robot One bijdragen aan het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Voor de teelt van fijnzadige gewassen wordt jaarlijks tot wel 1500 euro per ha aan chemische onkruidbestrijding besteedt. In de biologische landbouw betekent onkruidbestrijding jaarlijks 500 tot wel 4000 euro per ha aan arbeidskrachten, die steeds moeilijker te vinden zijn.

Digitalisering, nieuwe sensoren en beslissingsondersteunende modellen zorgen voor beter afgestemde teelt en teelthandelingen op de behoefte van het gewas en de bodem. Zowel in tijd, plaats en dosering kan sterk gevarieerd worden om maximaal effect met minimale middelen te realiseren. De Robot One werkt samen met de proeftuin Brabantse boerderij van de toekomst.

Daarnaast beoogt de ontwikkeling van de Robot One bij te dragen aan de realisatie van nieuwe banen van de toekomst in de regio, zoals in de maakindustrie. Vanuit de provincie stimuleren we de samenwerking tussen agrifoodbedrijven en hightechbedrijven met daarin een rol voor Brainport, Rewin, BOM en Agrifoodcapital.

Ambitie

Met een Robot One kan dagelijks 1-10 ha onkruidvrij gemaakt worden (afhankelijk van gewas). De robot wordt momenteel getest in gewassen zoals suikerbieten, cichorei en vollegronds industrie groenten. De akkerbouw in Noord-Brabant heeft een totale oppervlakte van ruim 70.000 ha. De Brabantse ambitie is dat in 2030 een paar honderd robots al meer dan een kwart van de gewassen op Brabantse akkers duurzaam verzorgen.

Lees ook het interview met Arend Koekkoek, founder van PixelFarming Robotics en de Robot One.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.