Akkerbouwers presenteren duurzaam perspectief

28-01-2022

Vijf grote akkerbouwers uit de Zuidwestelijke Delta hebben hun perspectief op de toekomst van de landbouw in het gebied geformuleerd. Duurzaam produceren én een boterham verdienen kan, maar dat is een complexe opgave waarvoor meer samenwerking en regie nodig is.

De akkerbouwers presenteerden hun perspectief ‘Groene groei als wenkend perspectief’ tijdens een bijeenkomst met diverse overheden (provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant), markt- en ketenpartijen en onderzoekers. Zij hebben zich verenigd in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuid-Westelijke Delta.

Noodzaak tot verduurzaming

In het perspectief laten de boeren zien dat voor de overgang naar een toekomstig vitale landbouw samenwerking vereist is. Met een gedeeld beeld – de noodzaak tot verduurzaming – maar met een eigen rol voor overheden, boeren, ketenpartijen en retail. Zij geven aan dat het Interbestuurlijke Programma een vruchtbaar begin is, maar vraagt om verdere ontwikkeling en samenwerking. Vanwege de complexiteit roepen ze ook op tot meer regie, bijvoorbeeld door een Landschapscommissaris aan te stellen.

Het gebied Zuid-Westelijke Delta is het gebied waar 3 provincies samen komen. Dat vraagt ook van deze overheden over hun grenzen te kijken en samen te werken. Gebiedsontwikkelingen en ketenontwikkelingen komen zo samen op het erf van de boer.

Perspectief als nieuw uitgangspunt

De diverse aanwezigen hebben afgesproken het perspectief als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenwerking en verder uit te werken wat de komende jaren nodig is. 

Afbeeldingen

Samen innoveren voor groene groei in de aardappelteelt

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen