Akkerbouwers presenteren duurzaam perspectief

28-01-2022

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse Boerderij van de Toekomst'. Hier ligt de focus op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de Toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

Vijf grote akkerbouwers uit de Zuidwestelijke Delta hebben hun perspectief op de toekomst van de landbouw in het gebied geformuleerd. Duurzaam produceren én een boterham verdienen kan, maar dat is een complexe opgave waarvoor meer samenwerking en regie nodig is.

De akkerbouwers presenteerden hun perspectief ‘Groene groei als wenkend perspectief’ tijdens een bijeenkomst met diverse overheden (provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant), markt- en ketenpartijen en onderzoekers. Zij hebben zich verenigd in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuid-Westelijke Delta.

Noodzaak tot verduurzaming

In het perspectief laten de boeren zien dat voor de overgang naar een toekomstig vitale landbouw samenwerking vereist is. Met een gedeeld beeld – de noodzaak tot verduurzaming – maar met een eigen rol voor overheden, boeren, ketenpartijen en retail. Zij geven aan dat het Interbestuurlijke Programma een vruchtbaar begin is, maar vraagt om verdere ontwikkeling en samenwerking. Vanwege de complexiteit roepen ze ook op tot meer regie, bijvoorbeeld door een Landschapscommissaris aan te stellen.

Het gebied Zuid-Westelijke Delta is het gebied waar 3 provincies samen komen. Dat vraagt ook van deze overheden over hun grenzen te kijken en samen te werken. Gebiedsontwikkelingen en ketenontwikkelingen komen zo samen op het erf van de boer.

Perspectief als nieuw uitgangspunt

De diverse aanwezigen hebben afgesproken het perspectief als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenwerking en verder uit te werken wat de komende jaren nodig is. 

Afbeeldingen

Samen innoveren voor groene groei in de aardappelteelt

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.