Brabant Bemest Beter start regionale bemestingspraktijk

986 keer bekeken

Het gebruik van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting, kan een goede bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw. Deze nieuwe bemestingspraktijken moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact op het gebied van klimaat, circulariteit, bodem- en waterkwaliteit mogelijk.

Wat gaan we doen?

Samen met veertig boeren en tuinders gaan we in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag om de werking van verschillende bemestingspraktijken in beeld te brengen. Dit doen we door praktijkproeven in te richten samen met de ondernemers.

Een aantal vragen beantwoorden we hierbij vooraf:

  • Welke meststof(fen) gebruiken we?
  • Hoeveel mest wordt gebracht en op welk moment?
  • Hoe en wanneer worden de meststoffen toegediend?

Vervolgens monitoren we de resultaten van de bemesting door metingen te doen: mestmonsters, gewasanalyses en bodemmonsters. Deze worden drie keer gedaan, voorafgaand aan de eerste proef, voorafgaand aan de tweede proef en na de tweede proef.

Resultaten van de verschillende praktijkproeven vatten we samen en delen we in bijeenkomsten. Afhankelijk van de vragen en onderwerpen die ondernemers willen bespreken zetten we in bijeenkomsten een (externe) expert in om de discussie aan te gaan en vragen te beantwoorden. 

Bedrijfsbezoeken en demodagen

Om resultaten ook in de praktijk te kunnen bekijken worden voor deelnemende ondernemers bedrijfsbezoeken georganiseerd, waar uitdagingen, voordelen en nadelen van de verschillende bemestingspraktijken besproken worden. Omdat resultaten ook voor andere ondernemers interessant kunnen zijn, worden daarnaast ook demodagen én studieclubbijeenkomsten georganiseerd voor een breder publiek.

Samen naar een betere benutting van nutriënten

Door deze praktijkproeven met een adviseur in te richten en te evalueren hopen we kennis op te doen over het benutten en toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de ervaringen uit de praktijk komen zijn ze niet alleen waardevol voor de deelnemende ondernemer maar ook voor andere ondernemers in de regio.

Brabant Bemest Beter ging dit voorjaar van start met als doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én gebruiken. Een van de projecten is ‘Regionale Bemestingspraktijk’. Boeren, mestverwerkers, loonwerkers of adviseurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen zich aanmelden

Opstart Regionale Bemestingspraktijk

In dit deelproject wordt gestart in 4 regio’s in de provincie: Zuid-Oost Brabant, Noord-Oost Brabant, West Brabant en Midden Brabant. In totaal gaan veertig boeren en tuinders aan de slag om hun bemestingspraktijk te verbeteren: individueel, in de eigen regiogroep en met de vier groepen samen, met elkaar en met andere specialisten.

Op 17 september jl. vond de eerste startbijeenkomst plaats in regio Zuid-Oost. Tijdens deze bijeenkomst zijn ondernemers en stakeholders uitgenodigd om de discussie te voeren over het beter benutten van dierlijke mest en alternatieve meststoffen.
Een aantal ondernemers zijn al deelnemer aan dit deelproject van Brabant Bemest Beter. Zij gaan volgend jaar aan de slag met het invullen van praktische proeven op het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat ze mineralenconcentraat gaan aanvoeren in plaats van kunstmest. Vanuit het project is er vervolgens budget beschikbaar om te meten aan de benutting van deze mest. Voorbeelden van metingen zijn; bodemmonsters, gewasanalyses en mestmonsters. Zo kan men zien of de nutriënten ook daadwerkelijk worden benut.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het project Regionale Bemestingspraktijk? Neem dan contact op met Fauve Henst van ZLTO. Met name voor akkerbouwers en tuinders is er nog ruimte, maar ook voor andere geïnteresseerden. Aanmelden kan nog tot eind 2020. Lees hier meer info over deelname.

Inventarisatie toevoegmiddelen aan mest

Er zijn diverse toevoegmiddelen (additieven) op de markt om aan mest toe te voegen. Dit is een manier om van de mest de kwaliteit en de toepasbaarheid en de effecten voor het milieu te verbeteren. Has Hogeschool heeft een inventarisatie uitgevoerd, waardoor we meer overzicht hebben over de producten en de werking ervan. Zie dit artikel.

Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter is een initiatief van Has Hogeschool, provincie Noord-Brabant, ZLTO en NCM, met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. Doel is om via een betere bemestingspraktijk tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt.

Bekijk voor meer info de website van Brabant Bemest Beter.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.