Regiogroepen zijn van start gegaan

308 keer bekeken

Ondanks corona hebben we voor het deelproject ‘Bemestingspraktijken in regiogroepen’ toch de startbijeenkomsten kunnen organiseren dit najaar, in samenwerking met Nutriman. Twee bijeenkomsten hebben nog fysiek plaats kunnen vinden en de andere twee hebben via teams plaatsgevonden.

Regio Zuid-Oost

De deelnemers uit deze groep komen uit de omgeving van Someren, Asten en Sterksel. Tot nu toe nemen er definitief 7 ondernemers deel aan deze groep. Waarvan 6 melkveehouders en 1 akkerbouw. We zijn hierin nog op zoek naar een aantal akkerbouwers.

De melkveehouders gaan met name aan de slag met kunstmestvervangers als mineralenconcentraat en spuiwater. Daarnaast is er ook nog kalveren urine beschikbaar vanuit een innovatief stalsysteem wat door één ondernemer getest wordt op grasland. De praktische proeven houden in veel gevallen in dat één deel van het perceel op de gangbare manier bemest wordt (d.w.z. drijfmest én kunstmest) en op het andere deel wordt de kunstmest weggelaten. Vooraf worden monsters genomen van de mest en bodem. Gedurende het seizoen zullen gewasanalyses en nitraatresidu metingen worden uitgevoerd.

Regio Noord-Oost

Deze regiogroep heeft deelnemers die komen uit Heesch, Schijndel, Uden, Overloon en omgeving. Er zijn 11 deelnemers betrokken waarvan 5 een proef gaan doen in akkerbouwgewassen en 6 in grasland. In deze groep wordt nog één akkerbouwer uit Limburg gezocht.

De akkerbouwgewassen waar met name proeven in uitgevoerd gaan worden zijn suikerbieten, aardappelen en wellicht wintergraan. In de aardappelen wordt gekeken of de kali kunstmest, die veel gebruikt wordt in deze teelt, vervangen kan worden door een kunstmest vervanger. In bieten wordt gekeken naar het toevoegen van mineralenconcentraat of spuiwater.

Regio Midden

In regio midden zitten de deelnemers verspreid van Haghorst tot aan Nuenen. We hebben hier 10 deelnemers waarvan 5 met proeven op akkerbouw gewassen én 5 op grasland. De proeven zijn hier nog niet zo specifiek besproken maar ik deze groep zijn ze vooral op zoek naar de juiste toepassing van verschillende kunstmestvervangers. Wanneer is het de juiste tijd, wat is de juiste dosering en verhouding zijn vragen die een rol gaan spelen in de proeven volgend jaar.

Regio West

Deze regiogroep heeft deelnemers wat breder verspreid over het westen. Ze bevinden zich van Huijbergen tot aan Dussen. Op dit moment zijn er 9 deelnemers waarvan 4 akkerbouwers en 5 melkveehouders.

In deze groep is een brede interesse voor het meten aan mest waar additieven aan worden toegevoegd zodat de nutriënten efficiënter worden opgenomen. Zowel op de akkerbouw gewassen als op het grasland zijn verschillende proeven gepland die hier naar zullen kijken.

Meer informatie over de regiogroepen, deelnemers en praktische proeven kan je binnenkort op deze pagina vinden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen