Regiogroepen zijn van start gegaan

264 keer bekeken

Het gebruik van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting, kan een goede bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw. Deze nieuwe bemestingspraktijken moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact op het gebied van klimaat, circulariteit, bodem- en waterkwaliteit mogelijk.

Wat gaan we doen?

Samen met veertig boeren en tuinders gaan we in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag om de werking van verschillende bemestingspraktijken in beeld te brengen. Dit doen we door praktijkproeven in te richten samen met de ondernemers.

Een aantal vragen beantwoorden we hierbij vooraf:

  • Welke meststof(fen) gebruiken we?
  • Hoeveel mest wordt gebracht en op welk moment?
  • Hoe en wanneer worden de meststoffen toegediend?

Vervolgens monitoren we de resultaten van de bemesting door metingen te doen: mestmonsters, gewasanalyses en bodemmonsters. Deze worden drie keer gedaan, voorafgaand aan de eerste proef, voorafgaand aan de tweede proef en na de tweede proef.

Resultaten van de verschillende praktijkproeven vatten we samen en delen we in bijeenkomsten. Afhankelijk van de vragen en onderwerpen die ondernemers willen bespreken zetten we in bijeenkomsten een (externe) expert in om de discussie aan te gaan en vragen te beantwoorden. 

Bedrijfsbezoeken en demodagen

Om resultaten ook in de praktijk te kunnen bekijken worden voor deelnemende ondernemers bedrijfsbezoeken georganiseerd, waar uitdagingen, voordelen en nadelen van de verschillende bemestingspraktijken besproken worden. Omdat resultaten ook voor andere ondernemers interessant kunnen zijn, worden daarnaast ook demodagen én studieclubbijeenkomsten georganiseerd voor een breder publiek.

Samen naar een betere benutting van nutriënten

Door deze praktijkproeven met een adviseur in te richten en te evalueren hopen we kennis op te doen over het benutten en toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de ervaringen uit de praktijk komen zijn ze niet alleen waardevol voor de deelnemende ondernemer maar ook voor andere ondernemers in de regio.

Ondanks corona hebben we voor het deelproject ‘Bemestingspraktijken in regiogroepen’ toch de startbijeenkomsten kunnen organiseren dit najaar, in samenwerking met Nutriman. Twee bijeenkomsten hebben nog fysiek plaats kunnen vinden en de andere twee hebben via teams plaatsgevonden.

Regio Zuid-Oost

De deelnemers uit deze groep komen uit de omgeving van Someren, Asten en Sterksel. Tot nu toe nemen er definitief 7 ondernemers deel aan deze groep. Waarvan 6 melkveehouders en 1 akkerbouw. We zijn hierin nog op zoek naar een aantal akkerbouwers.

De melkveehouders gaan met name aan de slag met kunstmestvervangers als mineralenconcentraat en spuiwater. Daarnaast is er ook nog kalveren urine beschikbaar vanuit een innovatief stalsysteem wat door één ondernemer getest wordt op grasland. De praktische proeven houden in veel gevallen in dat één deel van het perceel op de gangbare manier bemest wordt (d.w.z. drijfmest én kunstmest) en op het andere deel wordt de kunstmest weggelaten. Vooraf worden monsters genomen van de mest en bodem. Gedurende het seizoen zullen gewasanalyses en nitraatresidu metingen worden uitgevoerd.

Regio Noord-Oost

Deze regiogroep heeft deelnemers die komen uit Heesch, Schijndel, Uden, Overloon en omgeving. Er zijn 11 deelnemers betrokken waarvan 5 een proef gaan doen in akkerbouwgewassen en 6 in grasland. In deze groep wordt nog één akkerbouwer uit Limburg gezocht.

De akkerbouwgewassen waar met name proeven in uitgevoerd gaan worden zijn suikerbieten, aardappelen en wellicht wintergraan. In de aardappelen wordt gekeken of de kali kunstmest, die veel gebruikt wordt in deze teelt, vervangen kan worden door een kunstmest vervanger. In bieten wordt gekeken naar het toevoegen van mineralenconcentraat of spuiwater.

Regio Midden

In regio midden zitten de deelnemers verspreid van Haghorst tot aan Nuenen. We hebben hier 10 deelnemers waarvan 5 met proeven op akkerbouw gewassen én 5 op grasland. De proeven zijn hier nog niet zo specifiek besproken maar ik deze groep zijn ze vooral op zoek naar de juiste toepassing van verschillende kunstmestvervangers. Wanneer is het de juiste tijd, wat is de juiste dosering en verhouding zijn vragen die een rol gaan spelen in de proeven volgend jaar.

Regio West

Deze regiogroep heeft deelnemers wat breder verspreid over het westen. Ze bevinden zich van Huijbergen tot aan Dussen. Op dit moment zijn er 9 deelnemers waarvan 4 akkerbouwers en 5 melkveehouders.

In deze groep is een brede interesse voor het meten aan mest waar additieven aan worden toegevoegd zodat de nutriënten efficiënter worden opgenomen. Zowel op de akkerbouw gewassen als op het grasland zijn verschillende proeven gepland die hier naar zullen kijken.

Meer informatie over de regiogroepen, deelnemers en praktische proeven kan je binnenkort op deze pagina vinden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.