Start regiogroepen 2022

369 keer bekeken

Het gebruik van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting, kan een goede bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw. Deze nieuwe bemestingspraktijken moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact op het gebied van klimaat, circulariteit, bodem- en waterkwaliteit mogelijk.

Wat gaan we doen?

Samen met veertig boeren en tuinders gaan we in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag om de werking van verschillende bemestingspraktijken in beeld te brengen. Dit doen we door praktijkproeven in te richten samen met de ondernemers.

Een aantal vragen beantwoorden we hierbij vooraf:

  • Welke meststof(fen) gebruiken we?
  • Hoeveel mest wordt gebracht en op welk moment?
  • Hoe en wanneer worden de meststoffen toegediend?

Vervolgens monitoren we de resultaten van de bemesting door metingen te doen: mestmonsters, gewasanalyses en bodemmonsters. Deze worden drie keer gedaan, voorafgaand aan de eerste proef, voorafgaand aan de tweede proef en na de tweede proef.

Resultaten van de verschillende praktijkproeven vatten we samen en delen we in bijeenkomsten. Afhankelijk van de vragen en onderwerpen die ondernemers willen bespreken zetten we in bijeenkomsten een (externe) expert in om de discussie aan te gaan en vragen te beantwoorden. 

Bedrijfsbezoeken en demodagen

Om resultaten ook in de praktijk te kunnen bekijken worden voor deelnemende ondernemers bedrijfsbezoeken georganiseerd, waar uitdagingen, voordelen en nadelen van de verschillende bemestingspraktijken besproken worden. Omdat resultaten ook voor andere ondernemers interessant kunnen zijn, worden daarnaast ook demodagen én studieclubbijeenkomsten georganiseerd voor een breder publiek.

Samen naar een betere benutting van nutriënten

Door deze praktijkproeven met een adviseur in te richten en te evalueren hopen we kennis op te doen over het benutten en toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de ervaringen uit de praktijk komen zijn ze niet alleen waardevol voor de deelnemende ondernemer maar ook voor andere ondernemers in de regio.

We hebben corona weer grotendeels achter ons gelaten en konden weer bijeenkomsten organiseren voor de regiogroepen. In maart hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden en hieronder kunt u de samenvatting vinden.

Regio Midden

Op 7 maart 2022 heeft de opstart van het nieuwe seizoen van het project Brabant Bemest Beter (BBB) plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats bij Jacob van den Borne in Reusel. Op dit moment zijn er in deze regiogroep vijf agrarische ondernemers die proeven uitvoeren. De ondernemers willen aan de slag gaan met kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat, spuiwater en dunne fractie. Verder wil een van de ondernemers het klei-humus complex verbeteren door klei aan te brengen op het perceel. Het belangrijkste wat boven tafel kwam is dat, voor een beter verschil in de proeven, de ondernemers een duidelijk moeten hebben waarom ze de praktijkproef willen uitvoeren.

 

Regio West

De bijeenkomst werd gehouden op 10 maart 2022 op het bedrijf van familie Denissen in Nispen. In de discussie is besproken hoe de meststromen van de Lely Sphere gebruikt kunnen worden tijdens de proef. Er is voornamelijk gezocht naar het inzetten van de urine en het spuiwater wat ontstaat nadat de lucht in de kelders wordt afgezogen. Verder zijn er naar een alternatieve meststoffen gezocht voor mineralenconcentraat. Op dit moment is mineralenconcentraat slecht verkrijgbaar. Blue N werd hierbij als een optie aangedragen die in de praktijkproeven toegepast kan worden.

De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding door Joran gegeven over hun melkveebedrijf. Hier was de Lely Sphere te bezichtigingen en is uitgelegd hoe die werkt. De drie stromen uit de Lely Sphere zullen in de praktijkproef worden gebruikt.

 

Regio Noordoost

Op 19 maart 2022 werd de bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis van Handel. De regiogroep bestaat uit tien deelnemers waarvan twee proeven uitvoeren op akkerbouwgewassen, een op mais en zeven op grasland. Er wordt een proef opgezet in een perceel bieten waarin rundveedrijfmest en spuiwater vergeleken wordt met kunstmest. Een ander gaat op een perceel met aardappelen een proef opzetten. Hierop wordt op de helft een mestcocktail met rundveedrijfmest, mineralenconcentraat en de laatste nertsenmest uitgereden en de andere helft wordt gangbaar bemest. Verder worden verschillende proeven uitgevoerd op grasland om kunstmest te besparen. Deze proeven worden gedaan met gier, dikke fractie, mineralenconcentraat, spuiwater en een mengsel van dunne fractie, urean en ATS. Hiernaast wordt door een deelnemer bokashi ingezet op een maisperceel met twee verschillende hoeveelheden in vergelijking met geen bokashi.  

 

 

Regio Zuidoost

De bijeenkomst is gehouden in het dorpshuis van Someren op 21 maart 2022. Deze regiogroep bevat zeven deelnemers waarvan twee akkerbouwers en de rest melkveehouders. In een perceel suikerbieten wordt een proef aangelegd waarin de helft bemest wordt met mineralenconcentraat en de andere helft niet. Een ander gaat zich bezighouden met druppelfertigatie in uien. Verder worden verschillende proeven uitgevoerd op grasland om kunstmest te besparen. Deze proeven worden gedaan met gier, kalverurine, dikke fractie, Blue N, mineralenconcentraat en spuiwater.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.