Start regiogroepen 2022

524 keer bekeken

We hebben corona weer grotendeels achter ons gelaten en konden weer bijeenkomsten organiseren voor de regiogroepen. In maart hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden en hieronder kunt u de samenvatting vinden.

Regio Midden

Op 7 maart 2022 heeft de opstart van het nieuwe seizoen van het project Brabant Bemest Beter (BBB) plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats bij Jacob van den Borne in Reusel. Op dit moment zijn er in deze regiogroep vijf agrarische ondernemers die proeven uitvoeren. De ondernemers willen aan de slag gaan met kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat, spuiwater en dunne fractie. Verder wil een van de ondernemers het klei-humus complex verbeteren door klei aan te brengen op het perceel. Het belangrijkste wat boven tafel kwam is dat, voor een beter verschil in de proeven, de ondernemers een duidelijk moeten hebben waarom ze de praktijkproef willen uitvoeren.

 

Regio West

De bijeenkomst werd gehouden op 10 maart 2022 op het bedrijf van familie Denissen in Nispen. In de discussie is besproken hoe de meststromen van de Lely Sphere gebruikt kunnen worden tijdens de proef. Er is voornamelijk gezocht naar het inzetten van de urine en het spuiwater wat ontstaat nadat de lucht in de kelders wordt afgezogen. Verder zijn er naar een alternatieve meststoffen gezocht voor mineralenconcentraat. Op dit moment is mineralenconcentraat slecht verkrijgbaar. Blue N werd hierbij als een optie aangedragen die in de praktijkproeven toegepast kan worden.

De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding door Joran gegeven over hun melkveebedrijf. Hier was de Lely Sphere te bezichtigingen en is uitgelegd hoe die werkt. De drie stromen uit de Lely Sphere zullen in de praktijkproef worden gebruikt.

 

Regio Noordoost

Op 19 maart 2022 werd de bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis van Handel. De regiogroep bestaat uit tien deelnemers waarvan twee proeven uitvoeren op akkerbouwgewassen, een op mais en zeven op grasland. Er wordt een proef opgezet in een perceel bieten waarin rundveedrijfmest en spuiwater vergeleken wordt met kunstmest. Een ander gaat op een perceel met aardappelen een proef opzetten. Hierop wordt op de helft een mestcocktail met rundveedrijfmest, mineralenconcentraat en de laatste nertsenmest uitgereden en de andere helft wordt gangbaar bemest. Verder worden verschillende proeven uitgevoerd op grasland om kunstmest te besparen. Deze proeven worden gedaan met gier, dikke fractie, mineralenconcentraat, spuiwater en een mengsel van dunne fractie, urean en ATS. Hiernaast wordt door een deelnemer bokashi ingezet op een maisperceel met twee verschillende hoeveelheden in vergelijking met geen bokashi.  

 

 

Regio Zuidoost

De bijeenkomst is gehouden in het dorpshuis van Someren op 21 maart 2022. Deze regiogroep bevat zeven deelnemers waarvan twee akkerbouwers en de rest melkveehouders. In een perceel suikerbieten wordt een proef aangelegd waarin de helft bemest wordt met mineralenconcentraat en de andere helft niet. Een ander gaat zich bezighouden met druppelfertigatie in uien. Verder worden verschillende proeven uitgevoerd op grasland om kunstmest te besparen. Deze proeven worden gedaan met gier, kalverurine, dikke fractie, Blue N, mineralenconcentraat en spuiwater.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen