Internationale conferentie ManuREsource 2021

28-04-2021

ManuREsource is een toonaangevende internationale conferentie voor wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs, ondernemers en andere professionals op het thema mestverwerking en -verwaarding. Als u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren wordt u vanaf nu uitgenodigd om een 'abstract' in te dienen.

De vijfde editie van ManuREsource vindt plaats in 2021 in Den Bosch en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Elies Lemkes zal een bijdrage leveren tijdens het congres.

Manuresource is een internationale conferentie over mestverwerking en -valorisatie. Het circulair maken van de landbouw is een van de belangrijkste uitdagingen op Europees en landelijk niveau, en hiervoor is mestverwaarding cruciaal. Tijdens ManuREsource wordt breed en uitgebreid ingegaan op dit thema door toonaangevende organisaties en deskundigen vanuit de hele wereld.

Voorbereidingen 

Op dit moment bereidt het Organiserend Comité van ManuREsource (VCM, Universiteit van Gent, Inagro en NCM) alles voor om een veilige vijfde editie van deze internationale conferentie te organiseren. Als alles volgens plan verloopt, vindt hij plaats op 24 en 25 november, in de Agri & Food Plaza in Den Bosch. Op vrijdag 26 november 2021 wordt een facultatieve excursie georganiseerd met exclusieve werkbezoeken aan twee mestverwerkingsinstallaties.

In september 2021 zal de organisatie de lokale en internationale maatregelen rondom corona controleren en beslissen of ManuREsource 2021 kan worden georganiseerd, en wat de randvoorwaarden zijn. 

Call for abstracts

De inschrijvingen voor de conferentie openen in september, maar deelnemers zijn al welkom om abstracts voor mondelinge of posterpresentaties in te dienen. Dit kan tot 1 september 2021, waarna deze ter beoordeling worden voorgelegd aan het Internationaal Wetenschappelijk Comité (ISC). U kunt een samenvatting (‘abstract’) indienen over een of meer van de volgende onderwerpen:

1.     Bemesten met mest, digestaat en afgeleide producten

2.     Productinnovaties en nieuwe markten voor mest

3.     Procesinnovaties in mestverwerking

4.     Milieu-impact van mest van stal tot akker

Meer informatie over deze thema’s, het voorlopige programma en andere informatie is te vinden op de conferentiewebsite www.manuresource.org. Klik hier voor een directe link om een abstract in te dienen.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met NCM of direct met het secretariaat van de conferentie. Neem ook contact op als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van de conferentie. Informatie over de mogelijkheden hiervoor vindt u via deze link.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen