Mest in het Beleidskader Landbouw en Voedsel

13-05-2022

Hoe maakt het onderwerp mest onderdeel uit van het beleidskader?

Provinciale Staten hebben het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vastgesteld. Na een zeer constructief verlopen debat kon een meerderheid van de Statenleden zich vinden in de koers die Brabant moet varen op het gebied van landbouw en voedsel.

Er werden wel vragen gesteld over mest. Om die te beantwoorden is er een aparte memo Kringlooplandbouw Brabant Bemest Beter opgesteld door de projectgroep Uitvoeringsagenda Mest. Deze memo is als amendement door de staten integraal meegenomen in het nieuwe beleidskader.

Meer informatie kunt u vinden op deze webpagina.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen