Lely Orbiter kanshebber Agribusiness Award

05-11-2020
0 reacties

De Lely Orbiter, een automatisch melkverwerkingsysteem, is genomineerd voor de Agribusiness Award 2020 van Boerenbusiness. Provincie Noord-Brabant en het LIB steunen de ontwikkeling van de Orbiter met kennis, netwerk en financiën.

Op dinsdag 27 oktober zijn de genomineerden voor de Boerenbusiness Agribusiness Award 2020 bekendgemaakt. De Award waarmee bijzondere prestaties in de agrarische keten extra over het voetlicht worden gebracht. Naast MSD Animal Health met Porcilis Lawsonia vaccin, Limagrain met Mobiel LG Lab en Koppert Biological Systems met Natutec Drone is Lely genomineerd met de Orbiter. Guus van Roessel, director business development bij Lely, nam de nominatie in ontvangst. Hij vindt het geweldig dat Lely genomineerd is en ziet het als een grote waardering. "Het is een eer om genomineerd te zijn, zeker naast zulke andere goede nominaties."

Dichtbij de consument

Met de Lely Orbiter kan de melkveehouder de melk direct op het erf verwerken tot consumentenproduct. De volledig geautomatiseerde melkfabriek legt de focus niet alleen op kostenbesparing, maar creëert ook toegevoegde waarde op het boerenerf. "De melkveehouder wordt hiermee leverancier van een eindproduct in plaats van grondstoffenleverancier," vertelt Van Roessel.

Gezamenlijk met de Orbiter richtte Lely het Mijn Melk platform op. Dit is een platform voor boeren die gebruikmaken van de Orbiter en daarmee hun koeien zelf laten beslissen wanneer ze gemolken worden. De melk wordt verwerkt op de boerderij. Na het pasteuriseren en verpakken, gaat de melk van de boerderij naar de supermarkt. Rechtstreeks, zonder tussenkomst van een grote zuivelfabriek. "Dit maakt het leven van de koe, de boer en de consument beter. Koeien kunnen gaan en staan waar zij willen en boeren ontvangen een hogere beloning voor het harde werken." 

Ervaringsdeskundige

Naast director business development bij Lely, is Guus van Roessel biologisch veehouder op zijn boerderij De Dobbelhoeve en levert zijn eigen ‘Mijn Melk’. Zijn koeien worden gemolken met een melkrobot waarop de Orbiter is aangesloten. De robot herkent de koeien met een zendertje. Zo is precies bekend welke melk van welke koe komt. In de Orbiter, de kleine melkfabriek op de boerderij, kan Van Roessel de melk scheiden per koefamilie. Iedere familie heeft zijn eigen naam en melkfles. Elke melk kent daarmee zijn eigen unieke samenstelling. Van gras tot glas, het hele proces heeft Guus van Roessel in de hand.

Brabantse steun

Provincie Noord-Brabant en het LIB steunden dit project financieel. Het LIB is de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de ZLTO, met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Ook dacht de provincie mee vanuit het team sociale innovatie FoodUp Brabant.

Van anoniem product naar ‘mijn melk’

De vakjury is zeer te spreken over de Orbiter. "Het spreekt de jury in het bijzonder aan dat jullie een innovatie ontwikkelden die zich nu eens niet richt op een grotere productiviteit of efficiency, maar op meer toegevoegde waarde van producten op het boerenbedrijf," laat juryvoorzitter Aalt Dijkhuizen weten. "Van anoniem product naar 'mijn melk'. Dat speelt perfect in op een toenemende vraag in de markt."

Uitreiking op 26 november

De 4 genomineerden houden op vrijdag 6 november een besloten presentatie voor de jury. Op 26 november wordt van de 4 genomineerden de winnaar bekendgemaakt. Vanwege corona is deze ontknoping digitaal en voor iedereen live te volgen op Boerenbusiness.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen